ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม


ข่าว ททบ.๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

 ข่าว ททบ.๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้มอบหมายให้ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เดินทางมาตรวจโครงการขุดคูกันช้าง ณ พื้นที่ขุดคูกันช้าง บ.น้ำซับตาพุด ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จว.จันทบุรี และเป็นประธานมอบอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๒๔ เม.ย.๖๓ ตรวจคูกันช้างและมอบโดรน

 เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้มอบหมายให้ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เดินทางมาตรวจโครงการขุดคูกันช้าง ณ พื้นที่ขุดคูกันช้าง บ.น้ำซับตาพุด ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จว.จันทบุรี และเป็นประธานมอบอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

ข่าว ททบ.๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ข่าว ททบ.๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้ได้มอบของรางวัลที่ระลึกให้กับบุคคล ที่เขียนบทความลงพิมพ์ในวารสารมณีบูรพา ชุดมวลชนสัมพันธ์ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมูลนิธิฯ และยังมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ ราษฎรที่ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิต เจ้าหน้ากับราษฎรที่ที่ถูกช้างป่าทำร้ายได้รับบาดเจ็บ ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ประชุมสามัญคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๒

 เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้ได้มอบของรางวัลที่ระลึกให้กับบุคคล ที่เขียนบทความลงพิมพ์ในวารสารมณีบูรพา ชุดมวลชนสัมพันธ์ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมูลนิธิฯ และยังมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ ราษฎรที่ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิต เจ้าหน้ากับราษฎรที่ที่ถูกช้างป่าทำร้ายได้รับบาดเจ็บ ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ซักซ้อมเพื่อเตรียมจัดการประชุมสามัญคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๒

 เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้มอบหมายให้ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการซักซ้อมเพื่อเตรียมจัดการประชุมสามัญคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ประชุมวารสารมณีบูรพา ฉบับที่ ๕๔

 เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้มอบหมายให้ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุมวารสารมณีบูรพา ฉบับที่ ๕๔ (ประจำเดือน ม.ค.- มี.ค.๖๓) ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานฝ่ายเลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง

 เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้มอบหมายให้ นายสุเมธ สายทอง หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด และคณะทำงานชุดมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และรับฟังปัญหาของข้อขัดข้อง ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จำนวน ๒๐๐ คน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้คนกับช้างอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๑ บ้านวังสัมพันธ์ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง

 เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้มอบหมายให้ นายสุเมธ สายทอง หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะทำงานชุดมวลชนสัมพันธ์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้คนกับช้างอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล ณ บ้านนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ในรูปแบบวีดิทัศน์

ประชุมโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม

 เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบหมายให้ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุมโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี กรรมการมูลนิธิฯ,อนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ และผู้แทนหน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานฝ่ายเลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ประชุมโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ประจำปี ๒๕๖๓

 เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบหมายให้ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุมโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี กรรมการมูลนิธิฯ,อนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ และผู้แทนหน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

หน้า 1/13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]