ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม


โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าarticle

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ,คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เข้าอวยพร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ณ อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา๐๗.๐๐นาฬิกา

รับมอบผ้าห่มกันหนาว

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ, อนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๒,๐๐๐ ผืน มูลค่า ๓๒๐,๐๐๐.- บาท จาก นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ผู้แทน บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก ผู้ดูแลทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนด้านตะวันออก ที่เสียสละความสุข เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากจน ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยหนาว ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐นาฬิกา

ถวายราชสดุดี ๕ ธันวา มหาราช

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด นำคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ , อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มูลนิธิฯ และที่ปรึกษามูลนิธิฯ ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ, ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ ลานเอนกประสงค์อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด กรุงเทพมหานคร จากนั้น ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้เดินทางไปลงนามถวายพระพร ซึ่งทางสำนักพระราชวังจัดไว้ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมลงนาม ภายในพระบรมมหาราชวัง

เจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ, คณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ และคณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

ลงนามถวายพระพร

 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ, อนุกรรมการ และที่ปรึกษามูลนิธิฯ นำแจกันดอกไม้ร่วมทูลเกล้าถวาย พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร ณ ที่โถงชั้นล่าง ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสมานรัตนาราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี กรรมการมูลนิธิฯ อาทิ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา , พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท, ที่ปรึกษามูลนิธิฯ, อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ,หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ประกอบด้วย พลโท วลิต โรจนภักดี แม่ทัพน้อยที่ ๑ , พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์, พลตรี ณัฐ อินทรเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔ ตลอดจนพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

การประชุมวิสามัญคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ โดยมี คณะกรรมการ, ที่ปรึกษา, อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด อาทิ กองกำลังบูรณา, กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด, กรมทหารพรานที่ ๑๓ , สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับญาติผู้เสียชีวิต ที่ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มไว้กับ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด คือ นายสุริยา พงศ์สุวรรณ หนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา เสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๖ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี คุณลิ นรดี ภรรยาเป็นผู้รับมอบ จากนั้นเข้าวาระการประชุมฯ ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานของหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ ของมูลนิธิฯ ประจำปี ๒๕๕๖ , โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนท่านเก่าที่ลาออกคือ พลโท วลิต โรจนภักดี แม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็นกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมกันนี้ยังรับ “โครงการเพาะชำกล้า ๘๐๐,๐๐๐ กล้า ปลูกป่าเพื่อแม่”ไว้พิจารณา และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) กลับไปวางแผนโครงการและงบประมาณ เพื่อจะเข้าในการประชุมครั้งต่อไป

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

        เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบหมายให้ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิฯ, พลเอก อนันต์ กาญจนปาน ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ, พลตรี มนูญ เกิดนุ่ม หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ, พลตรี พินิจ แสงแก้ว เลขานุการอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม , ร้อยตรีหญิง โชติรส สมบุญ อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม เป็นผู้แทน เดินทางนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบอุกทกภัยน้ำท่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และบ้านโคกสะแบง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี พันเอก ธรรมนูญ วิถี รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์, พันเอก ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์, นายอำเภออรัญประเทศ ให้การต้อนรับ

หลังจากมอบถุงยังชีพเสร็จ เลขานุการมูลนิธิฯ ได้กล่าวกับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยว่า ทางมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นองค์กรการกุศล สิ่งของที่มามอบให้พี่น้องนั้น ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เบญจมาศ จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ ได้กล่าวกับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมว่า ท่านประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้ฝากความห่วงใยมาถึงพี่น้อง ทางมูลนิธิฯ พร้อมจะยืนเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมต่อสู้ตลอดไป

นักศึกษาเยี่ยมชมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นำโดย นายธีระ สิริสุขะ หัวหน้าคณะนักศึกษา ที่ขอเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ท่านประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณที่เยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยผืนป่ารอยต่อ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ คน ป่า และสัตว์ป่า อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข และเป็นไปอย่างยั่งยืน จากนั้น ได้มอบหมายให้ พลเอก อนันต์ กาญจนปาน ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด นำคณะนักศึกษาเข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุป ความเป็นมาและผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตลอดระยะเวลา ๘ ปีที่จัดตั้งมูลนิธิฯ มา ภายหลังรับฟังบรรยายสรุป คณะนักศึกษาได้ขอบคุณทางมูลนิธิฯ ที่ให้โอกาสเข้าเยี่ยมชม ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ได้รับประโยชน์เกินความคาดหมาย และจะนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปทราบ เพื่อให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าต่อไป

หน้า 10/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]