ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

        เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบหมายให้ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิฯ, พลเอก อนันต์ กาญจนปาน ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ, พลตรี มนูญ เกิดนุ่ม หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ, พลตรี พินิจ แสงแก้ว เลขานุการอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม , ร้อยตรีหญิง โชติรส สมบุญ อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม เป็นผู้แทน เดินทางนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบอุกทกภัยน้ำท่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และบ้านโคกสะแบง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี พันเอก ธรรมนูญ วิถี รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์, พันเอก ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์, นายอำเภออรัญประเทศ ให้การต้อนรับ

หลังจากมอบถุงยังชีพเสร็จ เลขานุการมูลนิธิฯ ได้กล่าวกับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยว่า ทางมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นองค์กรการกุศล สิ่งของที่มามอบให้พี่น้องนั้น ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เบญจมาศ จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ ได้กล่าวกับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมว่า ท่านประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้ฝากความห่วงใยมาถึงพี่น้อง ทางมูลนิธิฯ พร้อมจะยืนเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมต่อสู้ตลอดไป

นักศึกษาเยี่ยมชมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นำโดย นายธีระ สิริสุขะ หัวหน้าคณะนักศึกษา ที่ขอเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ท่านประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณที่เยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยผืนป่ารอยต่อ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ คน ป่า และสัตว์ป่า อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข และเป็นไปอย่างยั่งยืน จากนั้น ได้มอบหมายให้ พลเอก อนันต์ กาญจนปาน ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด นำคณะนักศึกษาเข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุป ความเป็นมาและผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตลอดระยะเวลา ๘ ปีที่จัดตั้งมูลนิธิฯ มา ภายหลังรับฟังบรรยายสรุป คณะนักศึกษาได้ขอบคุณทางมูลนิธิฯ ที่ให้โอกาสเข้าเยี่ยมชม ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ได้รับประโยชน์เกินความคาดหมาย และจะนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปทราบ เพื่อให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าต่อไป

รับมอบเงินบริจาค 10 ก.ย. 56

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการ, อนุกรรมการ และที่ปรึกษามูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจากภาคเอกชน จำนวน ๔ บริษัท เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ได้แก่ บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), บริษัท สามารถ เทลคอมจำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามคอมเมอร์เชียล แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อที่จะนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญของภาคตะวันออก ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ คน ป่า และสัตว์ป่า อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเป็นไปอย่างยั่งยืน ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

รับมอบรถยนต์สนับสนุนมูลนิธิฯ 3 ก.ย. 56

เมื่อวันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการ,อนุกรรมการ และที่ปรึกษามูลนิธิฯ รับมอบรถยนต์ นิสสัน ซิลฟี่ รุ่น ๑.๖ E-CVT จำนวน ๑ คัน จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อให้ไว้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดต่อไป ณ อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

โครงการ"ปลูกป่าให้ทั่วพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการ,ที่ปรึกษา และอนุกรรมมูลนิธิฯ เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกป่าให้ทั่วพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด” ณ บริเวณพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตะเคียน หมู่ ๒ และ หมู่ ๔ ตำบลพลวงทอง อำเภอ บ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมี พล.อ.คณิต สาพิทักษ์ กรรมการมูลนิธิฯ,พล.อ. สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิฯ, ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี , แม่ทัพน้อยที่ ๑, ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา, ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๑๓, นายอำเภอ บ่อทอง,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง,ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา), ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) และข้าราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ประธานฯ พร้อมคณะรับฟังบรรยายสรุป จากกองกำลังบูรพา จากนั้นเดินทางไปบริเวณพื้นที่ปลูกป่า ชมการแสดงของนักเรียนในพื้นที่ตำบลพลวงทอง, ประธานฯ ได้ขึ้นบนเวทีกล่าวอาเศียรวาท นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา, และมอบต้นไม้มงคลให้กับผู้แทนมวลชน คณะอาจารย์และผู้นำชุมชนในพื้นที่, กล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดโครงการ, พบปะทักทายพี่น้องประชาชนที่มาร่วมปลูกป่า ,ปล่อยสัตว์ป่ากลับสู่ธรรมชาติ, ร่วมปลูกต้นไม้กับพี่น้องประชาชน,มอบเครื่องกีฬาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในตำบลพลวงทอง,จากนั้น เยี่ยมชมนิทรรศการ, ภายหลังเสร็จพิธีประธานฯ และคณะ ได้เดินทางออกจากพื้นที่ปลูกป่า เพื่อขึ้นรถที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง กลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

รับมอบเงินบริจาค 9 ส.ค. 56

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการ รับมอบเงินบริจาค จาก พลเอก พัฑฒะนะ พุธานานนท์ ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มการตลาด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดเ (ภาคตะวันออก) ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ

ถวายราชสดุดี ๑๒ สิงหา มหาราิชินี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานนำคณะกรรมการ, ที่ปรึกษา,อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ลานเอนกประสงค์ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ความสำคัญเชิงภูมิศาสตร์ป่าตะวันออกต่อสัตว์ป่าarticle

ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออกประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ และอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ...

เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเงิน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นำคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และพนักงานสำนักงาน กสทช.เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สำหรับพระราชทานให้แก่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และในโอกาสนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเงินดังกล่าว เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ต่อไป

ปลูกป่าเฉลิมพระเกยรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี

        พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด และคณะ เป็นประธานพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ในโครงการ “ฟื้นฟูต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ณ พื้นที่เขาระบมปร้าน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

หน้า 10/12
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]