ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม


ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก พัฑฒะนะ พุธานานนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด โดยมี กรรมการมูลนิธิฯ อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ อาทิ นายสถิตย์ สวินทร, พลเอก อภิชัย ทรงศิลป์ กรรมการมูลนิธิฯ ,พลเอก สุรัตน์  วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิฯ, พลเอก สภาษิต วรศาสตร์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล,  พลโท อนันต์ กาญจนปาน ผู้ช่วยเลขานุการ, พลตรี ณัฐ อินทรเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนกรมอุทยานฯ ,ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา), กองทัพภาคที่ ๑, กองกำลังบูรพา,หน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และกรมทหารพรานที่ ๑๓ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด      

รับมอบเงินบริจาค

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ,อนุกรรมการ,ที่ปรึกษามูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจากผู้ มีจิตศรัทธา จำนวน ๒ ราย ได้แก่ คุณอาณัติ อำนวยพล และครอบครัว จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) และคุณเจริญชัย หวังอารยธรรม ประธานบริษัท เดนเวอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ทีวี จำกัด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

 

รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 

 

 

 

 

 

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด รับมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคณะบุคคล, บริษัท, ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา รวม ๒๗ ราย อาทิ คุณจรูญ จันทร์จำรัสแสง ในนามบริษัท เบญจมาศ จำกัด ๕๐๐,๐๐๐ บาท , คุณปัฐวาท สุขศรีวงศ์ ๒๕๐,๐๐๐ บาท, มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ๓๐๐,๐๐๐ บาท และ พลตำรวจโท จักรทิพย์   ชัยจินดา ๒๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้น ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบสิ่งของบริจาคให้แก่ แม่ทัพภาคที่ ๑ และผู้แทนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย ต่อไป ณ ลานเอนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อ
วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา๐๙.๐๐ นาฬิกา

รับมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาว

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ,อนุกรรมการ,ที่ปรึกษามูลนิธิฯ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๒,๐๐๐ ผืน มูลค่า ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จากคุณ วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานกรรมการบริหารบริษัทศรีนานาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด ผู้มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ผู้ดูแลทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนด้านตะวันออก ที่เสียสละความสุข เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากจน โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ

มหันตภัยกระทิงฤาในทำร้ายคนarticle

"ใช้ ฮ. ล่ากระทิงเปลี่ยว หลังทำร้ายชาวบ้านบาดเจ็บ" ไทยรัฐ ออนไลน์ ๑๐ ธ.ค. ๕๐ จากข้อความพาดหัวข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน ในช่วงหลังวันหยุดยาววันรัฐธรรมนูญระหว่าง ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

รับมอบเงินบริจาค ๒ ล้านบาท

                                   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ,อนุกรรมการ,ที่ปรึกษา รับมอบเงินบริจาค จาก พลเอก พัฑฒะนะ พุธานานนท์ ผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในโอกาสต่อไป  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑๐๐ นาฬิกา

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด โดยมีคณะกรรมการ, อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ,ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด อาทิ พลเอก อนุพงษ์เผ่าจิน, พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท, พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พลเอก คณิต สาพิทักษ์, พลโท อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ ๑ นายปัฐวาม สุขศรีวงศ์ นายดำรง พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา   ๐๙.๓๐  น.    

หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจarticle

คณะผู้แทนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เดินทางเยี่ยมอาการบาดเจ็บของราษฎรที่ถูกกระทิงทำร้าย ณ โรงพยาบาลอำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

สัตว์ป่าหายากบางชนิดที่พบในป่าตะวันออกarticle

จากการสำรวจ พบสัตว์ป่าที่หายากในพื้นที่ป่าตะวันออก ซึ่งประกาศให้เป็น "สัตว์ป่าคุ้มครอง" ตามพระราชบัญญํติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ...

สมานฉันท์การอยู่ร่วมกันฅนกับสัตว์ป่าarticle
หน้า 12/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]