ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม


มอบของขวัญปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๑
การแข่งขันม้าการกุศล

ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันม้าการกุศล "ยอดม้าแห่งสยาม" ชิงถ้วยเกียรติยศของ พลเอก.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ,สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนอนุรักษ์พื้นที่สำคัญของประเทศ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชประสงค์ ให้มีการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ไว้ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ที่มีเนื้อที่ประมาณ 1 ล้าน 3 แสนไร่ โดยให้ดำเนินการในรูปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขณะที่ผลการแข่งขันรอบนี้ปรากฎว่า ม้าระฆังชัย คว้าถ้วยเกียรติยศไปครองแบบพลิกความคาดหมาย

ตรวจเยี่ยมมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2560

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ เดินทางตรวจเยี่ยมมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2560 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่หน่วยทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื่นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ด้วยความเสียสละตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา

รับมอบเงินบริจาค

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ,ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป พร้อมมอบรถยนต์นั่งโดยสารรุ่น commuter จำนวน ๑ คัน มูลค่า ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท) เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 เมื่อวันที่ ๖ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบหมายให้ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการจัดการช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ณ สวนพฤกษศาตร์ ๑๐๐ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และข้าราชการในพื้นที่ให้ต้อนการรับ รับฟังบรรยายสรุป จากนั้นได้เดินทางไปพื้นที่ บริเวณเขาตะกรุบ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

 เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลแก่ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ หอประชุมกองทัพเรือ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในหลายๆด้าน อาทิ... สนับสนุนกำลังทหารในการอนุรักษ์คุ้มครองพื้นที่ มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด  

ประชุมวารสารมณีบูรพา

 พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุมวารสารมณีบูรพา ฉบับที่ ๔๑ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ และการจัดทำปฏิทิน สมุดบันทึก และไดอารี่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สำนักงานฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ณ สำนักงานเลขานุการมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน

 เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน คิดเป็นมูลค่า ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท จากนายชวลิต โลจนะโกสินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอส.เอส. ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ไว้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ต่อไป จากนั้น ได้ส่งมอบรถยนต์ดังกล่าวให้ พลตรี ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์/ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

รับมอบผืนผ้าใบ

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบผืนผ้าใบขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร จาก นายพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒,๕๐๐ ผืน คิดเป็นมูลค่า ๒ ล้านบาท ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ไว้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ต่อไป ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ร่วมพิธีวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบหมายให้ พลเอก สุรัตน์ วรรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เดินทางไปร่วมพิธีวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดย กรมป่าไม้ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด “ รวมพลัง พลิกฟื้นผืนป่า ป่าไม้มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด บ้านท่ามะนาว ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นเลขานุการมูลนิธิฯ ได้ร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

หน้า 3/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]