ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม


ถวายราชสดุดี ๕ ธันวามหาราช

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ, ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ,อนุกรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ลานเอนกประสงค์ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ต่อมาได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนายมานพ กาละสุข ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ที่ถูกคนร้ายลอบยิงในขณะลาดตระเวนในพื้นที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ลานเอนกประสงค์อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ร่วมกิจกรรมประชุมเสวนา

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖๐๐ นาฬิกา มูลนิธิฟรีแลนด์ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาด้านสัตว์ป่า “ปรับปรุงกฎหมาย ยุติอาชญากรรมสัตว์ป่า” ครั้งที่ ๒ โดยเรียนเชิญ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในฐานะคณะกรรมการสัตว์ป่าแห่งชาติชุดใหม่ ที่จะมีบทบาทต่อการทำงานตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ประชุมร่วมกับ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักอนุรักษ์สัตว์ป่าด้านต่าง ๆ ก่อนเข้าการประชุม เลขานุการมูลนิธิฯ ได้แนะนำบทบาท และการดำเนินงานตลอดระยะเวลา ๙ ปีที่ผ่าน ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ให้ที่ประชุมรับทราบ 

รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

 เมื่อวันพุธที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน คิดมูลค่าเป็นเงินจำนวน ๓,๒๑๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากคุณชวลิต โลจนะโอสินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้นได้ส่งมอบให้ พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์/ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป ณ หน้าอาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ร่วมงานเปิดตัวหนังสือชุด Hot Guys, Hot Mind หล่อนี้....ที่หัวใจ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ ภัทรพล มณีอ่อน ประธานอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือชุด Hot Guys, Hot Mind หล่อนี้....ที่หัวใจ ในเนื้อหาสาระของหนังสือดังกล่าวได้บอกถึงเรื่องราวการปฏิบัติงานที่เสียสละของ นายสัตวแพทย์ พัทรพล มณีอ่อน ผ่านตัวละคร ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการรักษาและอนุรักษ์สัตว์ป่าให้กับประเทศไทย ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ห้างสรรพสินค้า ดิเอ็มโพเรียม ช็อบปิ้ง คอมเพล็กซ์ ชั้น ๖ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายหนังสือชุดดังกล่าวส่วนหนึ่ง ทางสำนักพิมพ์แจ่มใสจะมอบให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์ในการจัดหาอุปกรณ์เวชภัณฑ์รักษาสัตว์ป่าต่อไป

รับมอบเงินบริจาค สมาคมราชกรีฑาสโมสร

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ได้จัดการแข่งม้าการกุศลเป็นกรณีพิเศษ นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ปารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ ได้ให้เกียรติมอบโล่ขอบคุณเจ้าของคอกม้าที่ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ ณ สนามราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดูนังค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

รับมอบเงินบริจาค บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณ นุจรี เลิศพลทรัพย์ กรรมการบริหาร บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ในการดูแลผืนป่าและการอนุทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา

มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ,คณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ และคณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ให้กับบุตร – ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 

รับมอบเงินบริจาค

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จากคุณไกรวรรณ์ นรารุจนีธนันต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีทีดี เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่นส์ จำกัด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนดูแลป่า รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งนับเป็นผืนป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้าย เพื่อเก็บไว้ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แก่ลูกหลานสืบต่อไปในอนาคต ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องโครงการขุดคูกั้นช้าง

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องโครงการขุดคูกั้นช้าง เพื่อให้ข้อมูลและปรึกษาหารือการดำเนินการขุดคูกั้นช้างในส่วนที่เหลือระยะทางประมาณ ๗๗ กิโลเมตร และชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการขุดคูกั้นช้างที่ผ่านมา โดยมี หน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วย กองทัพภาคที่ ๑, กองกำลังบูรพา, กองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์, กรมทหารพรานที่ ๑๓, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาชะเมา-เขาวง ร่วมประชุม สรุปผลการประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานขุดคูกั้นช้างที่ผ่านมา ในส่วนที่เหลือระยะทางอีกประมาณ ๗๗ กิโลเมตร ประธาน ให้หน่วยกลับไปประมาณการงบประมาณที่จะขุดคูกั้นช้าง ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร ที่จังหวัดชลบุรี และระยะทางอีก ๑๓.๕๐ กิโลเมตร ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการเร่งด่วน เพื่อจะนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณต่อไป ณ สำนักงานเลขานุการมูลนิธอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

การประชุมสามัญคณะกรรมการประจำปี ๒๕๕๖

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้จัดการประชุมสามัญคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ อาทิ หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล รองประธานกรรมการ, พลเอก พัฑฒะนะ พุธานานนท์ รองประธานกรรมการ, พลเอก อุดมเดช สีตบุตร กรรมการ, นายสถิตย์ สวินทร กรรมการ,พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิฯ, พลเอก อนันต์ กาญจนปาน ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ, พลโท วลิต โรจนภักดี กรรมการ เป็นต้น คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ , คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นาย สุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ ที่ปรึกษา กสทช., นาย นิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, พลโท ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๑ ,กองกำลังบูรพา, กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด, กรมทหารพรานที่ ๑๓ และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) 

ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้กับราษฎรที่ถูกช้างป่าทำร้าย จำนวน ๒ ราย เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คือ นาย นิพนธ์ อารี อายุ ๔๕ ปี เป็นราษฎร ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ถูกช้างป่าทำร้ายได้รับบาดเจ็บ ขณะออกไปไล่ต้อนช้างป่าที่ลงมากินอ้อยในไร่อ้อยของตนเอง เหตุเกิดวันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๖ เวลา ๑๙.๒๐ น. ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท และ นาย ชัชวาล ละมั่ง อายุ ๔๔ ปี เป็นราษฎร ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิต ขณะออกไปไล่ช้างป่าในไร่มันสำปะหลังของตนเอง เหตุเกิดวันที่ ๒ ก.พ.๕๗ เวลา ๐๕.๐๐ น. ได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท โดยคุณ จุฑารัตน์ ละมั่ง ภรรยา เป็นผู้รับ จากนั้นเข้าวาระการประชุมสามัญคณะกรรมการ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
๑. การรายงานผลการดำเนินงานของ
มูลนิธิฯ ในรอบปีที่ผ่าน
๒. การรายงานโครงการเฉลิมพระเก
ียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ คือ
- โครงการขุดคูกั้นช้าง เพื่อป้องกันช้างป่าออกนอกพ
ื้นที่
- โครงการปลูกป่าให้ทั่วพื้นท
ี่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด 
- โครงการขุดสระน้ำตื้น เพื่อเป็นแหล่งน้ำและอาหารข
องสัตว์ป่า
- โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตราษฎร เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
๓. การรายงานโครงการสนับสนุนยุ
ทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ประจำปี ๒๕๕๖ 
๔. การรายงานงบการเงินมูลนิธิฯ
๕. การเสนอโครงการสนับสนุนยุทธ
ศาสตร์ของมูลนิธิฯ ประจำปี ๒๕๕๗
๖. การเสนอทุนการศึกษาให้กับบุ
ตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗
๗. การทำประกันชีวิตกลุ่มให้กั
บเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗
ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ ได้ฝากให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในพื้นที่ป่ารอ
ยต่อ ช่วยกันดูแลปกป้องผืนป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ไว้ให้ได้ โดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่ป่ารอยต่อ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จะทำอย่างไรให้ลดน้อยลงหรือหมดไป และช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ ทำให้เกิดความเสียหายทางการเกษตร, ทรัพย์สินราษฎร และการสูญเสียชีวิตทั้งคนและช้าง ช่วยกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดขึ้นในอนาคตอีก

หน้า 5/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]