ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม


มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มให้กับญาติผู้เสียชีวิต

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานมอบเงินประกันชีวิตกลุ่มให้กับญาติผู้เสียชีวิต จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายวิชัย สุนากร เจ้าหน้าที่ประจำฐานปฎิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ จบ.๔ จ.จันทบุรี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และนายศิลป์ชัย สามัญ เจ้าหน้าที่ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา เสียชีวิตด้วยโรคตับแข็ง   บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีคณะกรรมการ, อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ,
ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด  เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา   ๐๙.๓๐  น.  

“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา”
การช่วยเหลือช้างป่าarticle

 ภารกิจของสัตวแพทย์สัตว์ป่า (wildlife vet.) ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

รับมอบรถยนต์

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานรับมอบรถยนต์โตโยต้า ไฮลักซ์วีโก้ ดับเบิลแคป จำนวน ๑ คัน จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) โดยคุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี โดยมีคณะกรรมการ, อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ,ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด จากนั้นได้ส่งมอบต่อให้กับนายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน ประธานอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือสัตว์ป่าในป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด และพื้นที่ป่าทั่วประเทศต่อไป เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา   ๐๙.๓๐  น.    

ปฏิทินปี ๒๕๕๕
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี

 

  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ( เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ นาฬิกา )   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ   ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะ เป็นประธานพิธี “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี” ในโครงการ “ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลอง ณ หน่วยจัดการต้นน้ำภูไท เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ (เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) เป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี โครงการ “ พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี ” ณ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (บ้านเขาขาดเดิม) ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕* ให้กับบุตรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา พลเอิก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) พร้อมด้วยคณะกรรมการ, อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๕ ให้กับบุตร - ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ โรงเรียนสิริวัณวรี ๓ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม ๓๔๔ ทุน แยกเป็นชั้นประถมศึกษาทุนละ ๓,๐๐๐ ชั้นมัธยมศึกษาทุนละ ๔,๐๐๐ ก่อนพิธีมอบทุน ท่านประธานฯ ได้มอบเงินสินไหมทดแทน ๑๐๐,๐๐๐ ให้ยาทเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ ต่อจากนั้นมอบเครื่องกีฬาให้โรงเรียนสิริวัณวรี ๓ และ ถังน้ำดื่มขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร ให้กับ กรมทหารพรานที่ ๑๓ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๔ ให้กับบุตรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๔ ให้กับบุตรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ให้การต้อนรับอาทิ  แม่ทัพภาคที่ ๑, ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์/ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา, ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔  

ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสนับสนุนมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่๒๐ มี.ค. ๕๔ ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัด พลโท สุพล ไชยพิณ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา นำเงินจำนวน๔๐๐,๐๐๐บาทม(สี่แสนบาท) มาบริจาคให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัดเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯโดยมีพลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัด เป็นประธานรับมอบ

หน้า 6/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]