ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletกระดานสนทนา
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletสถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
bulletเวทีสิ่งแวดล้อม
bulletศูนย์ข่าวและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
๑.       นายสถิตย์                สวินทร                                     ประธานอนุกรรมการ
๒.       ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๑๓                                รองประธานอนุกรรมการ
๓.       ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)     รองประธานอนุกรรมการ
๔.       ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า                                  อนุกรรมการ
           สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) 
๕.       ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ                               อนุกรรมการ
           สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) 
๖.       หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน                   อนุกรรมการ
๗.       หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว                    อนุกรรมการ
๘.       หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง                  อนุกรรมการ
๙.       หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ                           อนุกรรมการ
๑๐.     หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น                          อนุกรรมการ   
๑๑.     หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำภูไท                                  อนุกรรมการ
๑๒.     นาย อนุชา                กระจายศรี                               อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๓.     นาย สานิตย์              กิตติสัทโธ                               อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
……………………………

 

 

 
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ขอบคุณการปฏิบัติงาน
ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิอนุรักษป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
สารจากประธาน article
ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
คณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม article
คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ และประเมินผล article
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช article
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า article
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร article
คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ