ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletกระดานสนทนา
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletคณะกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletสถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
bulletเวทีสิ่งแวดล้อม
bulletศูนย์ข่าวและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด(ภาคตะวันออก)


  

รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

 เมื่อวันพุธที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน คิดมูลค่าเป็นเงินจำนวน ๓,๒๑๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากคุณชวลิต โลจนะโอสินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้นได้ส่งมอบให้ พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์/ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป ณ หน้าอาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

More...
ร่วมงานเปิดตัวหนังสือชุด Hot Guys, Hot Mind หล่อนี้....ที่หัวใจ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ ภัทรพล มณีอ่อน ประธานอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือชุด Hot Guys, Hot Mind หล่อนี้....ที่หัวใจ ในเนื้อหาสาระของหนังสือดังกล่าวได้บอกถึงเรื่องราวการปฏิบัติงานที่เสียสละของ นายสัตวแพทย์ พัทรพล มณีอ่อน ผ่านตัวละคร ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการรักษาและอนุรักษ์สัตว์ป่าให้กับประเทศไทย ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ห้างสรรพสินค้า ดิเอ็มโพเรียม ช็อบปิ้ง คอมเพล็กซ์ ชั้น ๖ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายหนังสือชุดดังกล่าวส่วนหนึ่ง ทางสำนักพิมพ์แจ่มใสจะมอบให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์ในการจัดหาอุปกรณ์เวชภัณฑ์รักษาสัตว์ป่าต่อไป

More...
รับมอบเงินบริจาค สมาคมราชกรีฑาสโมสร

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ได้จัดการแข่งม้าการกุศลเป็นกรณีพิเศษ นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ปารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ ได้ให้เกียรติมอบโล่ขอบคุณเจ้าของคอกม้าที่ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ ณ สนามราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดูนังค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

More...
รับมอบเงินบริจาค บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณ นุจรี เลิศพลทรัพย์ กรรมการบริหาร บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ในการดูแลผืนป่าและการอนุทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา

More...
ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิอนุรักษป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดicon

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิอนุรักษป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

More...
สารจากประธานicon

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยสภาพป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก เพราะเป็นผืนป่าที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ นับเป็นป่าผืนใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ พื้นที่ป่าผืนนี้เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ...

More...