ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletกระดานสนทนา
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletคณะกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletสถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
bulletเวทีสิ่งแวดล้อม
bulletศูนย์ข่าวและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด(ภาคตะวันออก)


  

อวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558

 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ, คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ, คณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ ,คณะบุคคลต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เข้าอวยพรพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ ลานเอนกประสงค์อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา

More...
มอบผ่้าห่มกันหนาวให้ประชาชนภาคเหนือ

 เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบหมายให้พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด , พลเอก อนันต์ กาญจนปาน ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ,พลโท วุทธิไกร ผาลิโน รองประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้มีฐานะยากจน ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 

More...
รับมอบเงินบริจาค

 เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการ มูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจากนายรังสรรค์ เฉลิมไกรวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรยัลสกาย จำกัด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ คน ป่า และสัตว์ป่า อยู่ร่วมกันได้แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่อย่างมีความสุขและเป็นไปอย่างยั่งยืน ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

More...
รับมอบผ้าห่มกันหนาว

 เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕ค๗ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการ มูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจาก นายยง สุขสุดประเสริฐ ประธานหอการค้าไทย – จีน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ผืน มูลค่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ,เจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจ ที่ปกป้องอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดน ตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้มีฐานะยากจนที่ประสบภัยหนาว ต่อไป ณ ลานเอนกประสงค์อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

More...
ถวายราชสดุดี ๕ ธันวามหาราช

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ, ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ,อนุกรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ลานเอนกประสงค์ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ต่อมาได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนายมานพ กาละสุข ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ที่ถูกคนร้ายลอบยิงในขณะลาดตระเวนในพื้นที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ลานเอนกประสงค์อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

More...
ร่วมกิจกรรมประชุมเสวนา

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖๐๐ นาฬิกา มูลนิธิฟรีแลนด์ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาด้านสัตว์ป่า “ปรับปรุงกฎหมาย ยุติอาชญากรรมสัตว์ป่า” ครั้งที่ ๒ โดยเรียนเชิญ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในฐานะคณะกรรมการสัตว์ป่าแห่งชาติชุดใหม่ ที่จะมีบทบาทต่อการทำงานตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ประชุมร่วมกับ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักอนุรักษ์สัตว์ป่าด้านต่าง ๆ ก่อนเข้าการประชุม เลขานุการมูลนิธิฯ ได้แนะนำบทบาท และการดำเนินงานตลอดระยะเวลา ๙ ปีที่ผ่าน ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ให้ที่ประชุมรับทราบ 

More...
ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิอนุรักษป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดicon

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิอนุรักษป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

More...
สารจากประธานicon

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยสภาพป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก เพราะเป็นผืนป่าที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ นับเป็นป่าผืนใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ พื้นที่ป่าผืนนี้เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ...

More...