ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletกระดานสนทนา
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletคณะกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletสถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
bulletเวทีสิ่งแวดล้อม
bulletศูนย์ข่าวและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด(ภาคตะวันออก)


  

รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน

 เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน คิดเป็นมูลค่า ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท จากนายชวลิต โลจนะโกสินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอส.เอส. ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ไว้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ต่อไป จากนั้น ได้ส่งมอบรถยนต์ดังกล่าวให้ พลตรี ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์/ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

More...
รับมอบผืนผ้าใบ

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบผืนผ้าใบขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร จาก นายพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒,๕๐๐ ผืน คิดเป็นมูลค่า ๒ ล้านบาท ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ไว้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ต่อไป ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

More...
ร่วมพิธีวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบหมายให้ พลเอก สุรัตน์ วรรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เดินทางไปร่วมพิธีวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดย กรมป่าไม้ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด “ รวมพลัง พลิกฟื้นผืนป่า ป่าไม้มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด บ้านท่ามะนาว ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นเลขานุการมูลนิธิฯ ได้ร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

More...
รับมอบเงินบริจาค

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)จาก พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์ ประธานกรรมการบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ต่อไป ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา

More...
ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาถนนหมายเลข ๓๒๕๙

 เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก วลิต โรจนภักดี กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปิดการจราจร ถนนหมายเลข ๓๒๕๙โดยมี อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา,ผู้แทนกรมป่าไม้, ผู้แทนกรมทางหลวง, ,ผู้แทน กองพลทหารราบที่ ๑๑ ,ผู้แทนสำนักงานพัฒนาภาค ๑, ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๑๓, ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา), หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ,พลตรี วีรชัย อินทุโศภน เลขานุการคณะทำงาน และนายอนุชา กระจายศรี ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปิดการจราจรถนนหมาย ๓๒๕๙ บริเวณตัดผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสัตว์ป่า ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ และพิจารณาเสนอแนวทางถนนอ้อมผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไนทดแทน ในที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และมติที่ประชุมอนุมัติให้คณะทำงานเดินทางไปสำรวจพื้นที่เส้นทางโดยรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ต่อไป

More...
การมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๘

 เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และ อนุกรรมการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร - ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ต.ห้วยทัญมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด,ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒, ผู้บัญชาการกำลังบูรพา,ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๑๓, ผู้แทนหน่วยอาทิ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา), สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี, ผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ หลังจากรับฟังการบรรยายสรุป ประธานฯ และคณะ เดินทางไปยังบริเวณพื้นที่มอบทุน ก่อนเริ่มพิธีได้มอบถังบรรจุน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร และหนังสือให้กับผู้แทนหน่วย ๗ หน่วย พร้อมมอบเครื่องกีฬาและหนังสือให้กับโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา จากนั้นเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร - ธิดา จำนวน ๓๗๘ ทุน โดยแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษา ๑๘๒ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษา/ ปวช. ๑๙๖ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๕๒๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้แทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ มอบของที่ระลึกให้ประธาน ประธานได้มอบข้าวสารและนมกล่องให้ผู้แทนนักเรียน พร้อมได้ให้โอวาท ,ทักทายนักเรียน,ผู้ปกครอง เยี่ยมชมการใช้อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) จาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนได้ที่รับทุน จากนั้นได้เดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ได้ปลูกต้นไม้เป็นไว้ที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ

More...