ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletกระดานสนทนา
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletคณะกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletสถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
bulletเวทีสิ่งแวดล้อม
bulletศูนย์ข่าวและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


ชีวิตใต้เบื้องพระยุคลบาท
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี
โครงการทำดีเพื่อพ่อ "ขอคนไทยให้รักกัน"
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม

 เมื่อวันพุธที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน คิดมูลค่าเป็นเงินจำนวน ๓,๒๑๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากคุณชวลิต โลจนะโอสินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้นได้ส่งมอบให้ พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์/ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป ณ หน้าอาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

More...

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ ภัทรพล มณีอ่อน ประธานอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือชุด Hot Guys, Hot Mind หล่อนี้....ที่หัวใจ ในเนื้อหาสาระของหนังสือดังกล่าวได้บอกถึงเรื่องราวการปฏิบัติงานที่เสียสละของ นายสัตวแพทย์ พัทรพล มณีอ่อน ผ่านตัวละคร ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการรักษาและอนุรักษ์สัตว์ป่าให้กับประเทศไทย ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ห้างสรรพสินค้า ดิเอ็มโพเรียม ช็อบปิ้ง คอมเพล็กซ์ ชั้น ๖ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายหนังสือชุดดังกล่าวส่วนหนึ่ง ทางสำนักพิมพ์แจ่มใสจะมอบให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์ในการจัดหาอุปกรณ์เวชภัณฑ์รักษาสัตว์ป่าต่อไป

More...

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ได้จัดการแข่งม้าการกุศลเป็นกรณีพิเศษ นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ปารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ ได้ให้เกียรติมอบโล่ขอบคุณเจ้าของคอกม้าที่ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ ณ สนามราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดูนังค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

More...

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณ นุจรี เลิศพลทรัพย์ กรรมการบริหาร บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ในการดูแลผืนป่าและการอนุทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา

More...

 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ,คณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ และคณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ให้กับบุตร – ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์/ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา,ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด, ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๑๓, ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ ๒ (ศรีราชา),ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็น ตลอดจนข้าราชการในพื้นที่และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อประธาน และคณะ เดินทางถึงบริเวณพิธี ได้มอบเงินสินไหมทดแทนซึ่งทางมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้จัดทำโครงการประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๔๑ คน เสียชีวิต ๑ ราย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับประโยชน์คือ นางเดือน นุชสวาท ภรรยาของนายถวิล นุชสวาท พนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติราชการประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา เสียชีวิตด้วยโรคภาวะหัวใจขาดเลือด, มอบเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิต จำนวน ๒ ราย ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท คือ นายสุวิช ชัชวิล เจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ติดตามช้างป่า เพื่อไม่ให้ออกนอกพื้นที่ไปทำร้ายราษฎร และนายสติ โสภา ราษฎรตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี เสียชีวิตเนื่องจากไปไล่ช้างที่ลงมาทำลายพืชผลทางการเกษตรในไร่ของตนเอง และมอบเครื่องกีฬาให้กับโรงเรียนวังน้ำเย็น จากนั้น เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร – ธิดา จำนวน ๓๕๒ ทุน แยกเป็นทุนระดับชั้นประถมศึกษา ๑๕๒ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๕๖,๐๐๐ บาท ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษา/ ปวช. ๒๐๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๔๕๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ต่อมาได้เป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายทางอากาศด้วยร่มบินพารามอเตอร์ ซึ่งทางกองกำลังบูรพา โดย กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดการประกวด เมื่อถึงเวลา ประธานฯ และคณะ ได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

More...

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จากคุณไกรวรรณ์ นรารุจนีธนันต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีทีดี เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่นส์ จำกัด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนดูแลป่า รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งนับเป็นผืนป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้าย เพื่อเก็บไว้ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แก่ลูกหลานสืบต่อไปในอนาคต ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

More...

Facebook

More...

ประชาสัมพันธ์
มณีบูรพา

มณีบูรพา เป็นวารสารราย ๓ เดือนของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด   
ท่านที่สนใจส่งบทความ ข้อคิดเห็น หรือสมัครเป็นสมาชิกวารสาร  ติดต่อได้ที่ พันเอกพินิจ     แสงแก้ว  เลขาคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม  โทร. ๐-๒๖๑๖-๙๒๐๙  โทรสาร  ๐-๒๖๑๖-๙๓๒๘  มือถือ ๐๘-๑๕๖๔-๕๕๖๘
อ่านวารสารมณีบูรพา

More...

มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

More...

 

 

More...

 

More...

มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
icon

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยสภาพป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก เพราะเป็นผืนป่าที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ นับเป็นป่าผืนใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ พื้นที่ป่าผืนนี้เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ...

More...

icon

พลเอก ประวิตร     วงษ์สุวรรณ

More...

icon

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิอนุรักษป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.