ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletกระดานสนทนา
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletคณะกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletสถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
bulletเวทีสิ่งแวดล้อม
bulletศูนย์ข่าวและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


ชีวิตใต้เบื้องพระยุคลบาท
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี
โครงการทำดีเพื่อพ่อ "ขอคนไทยให้รักกัน"
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม

เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในบริเวณพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ หน่วยจัดการต้นน้ำภูไท เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายอนุชา กระจายศรี ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) พร้อมข้าราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการขุดสระน้ำตื้นแล้ว คณะได้เดินทางไปตรวจพื้นที่ขุดสระน้ำตื้น จากนั้นได้เดินทางไปดูพื้นที่เพาะชำกล้าไม้ ณ ฐานปฏิบัติการรักษาป่า (ฉช.๑) เขากา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายเดชา นิลวิเชียร หัวหน้าฐานปฏิบัติการฯ พร้อมเจ้าห้นาที่และประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการเพาะชำกล้าไม้ หลังจากนั้นร่วมถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่และประชาชน ต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๒ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ โดยมี นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาและการดำเนินงานเกี่ยวกับดินและน้ำ จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดชลุบรี ซึ่งเป็นหน่วยดูแลในพื้นที่ป่าสงวนที่มีเขตติดต่อกับเขตป่าอนุรักษ์ โดยมี นายสมคิด แก้วไทรหงวน ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รับฟังการบรรยายสรุป ความเป็นมา อำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน เมื่อถึงเวลาคณะได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

More...

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับบริจาคจาก ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา นำโดย พลเอก ชาตรี ช่างเรียน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทราจำนวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท พร้อมเสื้อยืดคอปกสีฟ้าตราสัญญาลักษณ์มูลนิธิฯ จำนวน ๓๐๐ ตัว คิดเป็นมูลค่า ๖๐,๐๐๐.- บาท เพื่อมอบให้มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ไว้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ต่อไป ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา

More...

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมกรรมการ,ที่ปรึกษา และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับบริจาคผ้าห่มกันหนาว จาก พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน คิดเป็นมูลค่า ๑๘๕,๐๐๐ บาท ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนด้านตะวันออก ตลอดจนแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากจน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวต่อไป ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

More...

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการ,ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ เดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ กองกำลังบูรพา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,พลโท วลิต โรจนภักดี แม่ทัพน้อยที่ ๑,พลตรี เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ รองแม่ทัพภาคที่ ๑, พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์, นายอยู่ เสนาธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
ประธานฯ และคณะรับฟังการบรรยายสรุปจ
าก กองกำลังบูรพา,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) จากนั้น เดินทางไปบริเวณพิธี มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับญาติผู้เสียชีวิต จากการถูกช้างป่าทำร้าย จำนวน ๒ ราย มอบของขวัญให้กับผู้แทนหน่วย จำนวน ๑๔ หน่วย รวมทั้งสิ้น ๑,๓๕๔ คน พร้อมกล่าวให้โอวาทและอวยพรปีใหม่ เมื่อเสร็จพิธี ประธานฯ พร้อมคณะได้พบปะทักทายกำลังพลทุกหน่วยที่ร่วมพิธี และชมนิทรรศการจากหน่วยต่าง ๆ ที่จัดแสดง เมื่อถึงเวลาประธานและคณะได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

More...

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗เวลา ๑๑.๐๐นาฬิกา พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วย พลเอก อนันต์ กาญจนปาน ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ เดินทางไปประชุมหน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อหารือในการเตรียมการมอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์, พันเอก ปรมินทร์ ทวีสุข ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๑๓, นายอนุชา กระจายศรี ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา), นายปฏิยุทธ์ บูรพัฒน์ ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี), ผู้แทนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ภายหลังการประชุม เลขานุการมูลนิธิฯ ได้มอบไดอารี่และปฏิทินของมูลนิธิฯ ให้กับหน่วยที่เข้าประชุมทุกหน่วย จากนั้นได้ตรวจพื้นที่ในการมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ และการจัดนิทรรศการของหน่วยต่าง ๆ

 

More...

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ,คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เข้าอวยพร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ณ อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา๐๗.๐๐นาฬิกา

More...

Facebook

More...

ประชาสัมพันธ์
มณีบูรพา

มณีบูรพา เป็นวารสารราย ๓ เดือนของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด   
ท่านที่สนใจส่งบทความ ข้อคิดเห็น หรือสมัครเป็นสมาชิกวารสาร  ติดต่อได้ที่ พันเอกพินิจ     แสงแก้ว  เลขาคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม  โทร. ๐-๒๖๑๖-๙๒๐๙  โทรสาร  ๐-๒๖๑๖-๙๓๒๘  มือถือ ๐๘-๑๕๖๔-๕๕๖๘
อ่านวารสารมณีบูรพา

More...

มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

More...

 

 

More...

 

More...

มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
icon

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยสภาพป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก เพราะเป็นผืนป่าที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ นับเป็นป่าผืนใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ พื้นที่ป่าผืนนี้เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ...

More...

icon

พลเอก ประวิตร     วงษ์สุวรรณ

More...

icon

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิอนุรักษป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.