ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

 

 

 

มอบทุนการศึกษาประจําปี ๒๕๖๖

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิ อนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะเดินทางไปเป็นประธาน พิธีมอบทุนการศึกษาประจําปี ๒๕๖๖ ให้กับบุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ สํานักงานพัฒนา ภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

More...
รับมอบถังบรรจุน้ําขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิ อนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ, ที่ปรึกษา และอนุกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานรับมอบถังน้ําบรรจุน้ํา ขนาด ๓,๕๐๐ ลิตร จํานวน ๒๐๐ ใบ คิดเป็นมูลค่า ๓๗๘,๐๐๐ บาท จากนายคงกระพัน อินทร์แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เพื่อมอบให้ มูลนิธิฯ นําไปแจกจ่ายให้หน่วยงาน, หมู่บ้าน, วัด และโรงเรียน ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๖

More...
โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด หลักสูตร “ป้องกันและ ดับไฟป่า”

 พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด หลักสูตร ป้องกันและดับไฟป่า โดยมี กองกําลังบูรพา เป็นหน่วยรับผิดชอบดําเนินการ ณ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

More...
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

 พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มอบหมายให้ นาวาเอก บุญเกิด มูลละกัน รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการขุดคูกันช้าง ณ พื้นที่ขุดคูกันช้าง บ้านทุ่งกร่าง ตําบลทับไทร อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

More...
หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน โดย กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๕๔๔ (บ้านดงจิก) จัดกําลังพลบูรณาการร่วม กับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าคลองพระสะทึง เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าวังกระแพร เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าคลองพอก ลาดตระเวน เดินเท้าและซุ่มเฝ้าตรวจ เพื่อป้องปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ และการลักลอบล่าสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาสอยดาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖

More...
ข่าว ททบ.๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

 ข่าว ททบ.๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

More...
การเพาะเลี้ยงนกแว่นใต้
 
การเพาะเลี้ยงนกแว่นใต้
โดย นายโกวิทย์ สันตจิตร นักวิชาการป่าไม้ 7ว
หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 

More...
สมุนไพรไทยicon

เอาสาระความรู้เรื่องสมุนไพรไทยมาเผยแพร่ครับ

More...