ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article


 

พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ

ยศ ชื่อ-นามสกุล
เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน

ภรรยา

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
๑๑ สิงหาคม ๒๔๘๘
๕๘ ซอยลาดพร้าว ๗๑ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
-

 

คุณวุฒิก่อนเข้ารับราชการ

พ.ศ.๒๕๐๕  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
พ.ศ.๒๕๐๘  โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๖
พ.ศ.๒๕๑๒  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๑๗

 

วุฒิการศึกษาเมื่อรับราชการ

พ.ศ.๒๕๒๑  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๕๖
พ.ศ.๒๕๔๐  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๐

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญราชการพิเศษ

พ.ศ.๒๕๑๕  เหรียญชัยสมรภูมิ
พ.ศ.๒๕๑๗  เหรียญราชการชายแดน
พ.ศ.๒๕๒๕  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย, เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๑
พ.ศ.๒๕๔๓  มหาวชิรมงกุฎ
พ.ศ.๒๕๔๗  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

 

ราชการพิเศษและ

ราชการสนามชายแดน

พ.ศ.๒๕๑๒ ปฏิบัติราชการพิเศษปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ บริเวณเทือกเขาภูพาน ในตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบเฉพาะกิจที่ ๓๐๒
พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๑๔ ปฏิบัติราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ)
พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๑๗ ปฏิบัติราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๑๘ ปฏิบัติราชการพิเศษปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตำแหน่งนายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบเฉพาะกิจ ที่ ๒๑๒
พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๔๓ ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ ในตำแหน่ง
- รองผู้บังคับกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่ ๒๑๑
   (ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๑)
- ผู้บังคับกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่ ๒๐๒
- ผู้บังคับกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่ ๑๒๓
- ผู้บังคับการกรมทหารราบเฉพาะกิจที่ ๑๒
- ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา

 

ตำแหน่งราชการที่สำคัญ

- รองแม่ทัพภาคที่ ๑
- แม่ทัพน้อยที่ ๑
- ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ
- แม่ทัพภาคที่ ๑
- ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

- ผู้บัญชาการทหารบก

 

ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบ
และรางวัลที่ได้รับ

- ราชองครักษ์เวร ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ จนถึงปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยวังไกลกังวล ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖
- ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๓๙ จนถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
(ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๒๕๔๕-๒๕๔๖)
- ประธานกรรมการโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรี (๒๕๔๕-๒๕๔๖)
- ประธานนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๖ (ทบ.) มาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน
- ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ สาขาการพัฒนาทางทหาร

 

ยศทหาร

- พ.ศ.๒๕๑๒  ร้อยตรี
- พ.ศ.๒๕๑๔  ร้อยโท
- พ.ศ.๒๕๑๘  ร้อยเอก
- พ.ศ.๒๕๒๑  พันตรี
- พ.ศ.๒๕๒๔  พันโท
- พ.ศ.๒๕๒๗  พันเอก
- พ.ศ.๒๕๓๓  พันเอก (พิเศษ)
- พ.ศ.๒๕๓๙  พลตรี
- พ.ศ.๒๕๔๑  พลโท
- พ.ศ.๒๕๔๖  พลเอก

 

ตำแหน่ง

พ.ศ.๒๕๑๒  ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ ๒ กรมผสมที่ ๓
พ.ศ.๒๕๑๔  ผู้บังคับหมวดเครื่องยิงหนัก กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๑๗  ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๑๙ นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๒๐  ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
พ.ศ.๒๕๒๒  นายทหารฝ่ายยุทธการ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๒๓  รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๒๔  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๒๗  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๒๙  รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๓๒  ผู้บังคับการกรมทหาราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๓๖  รองผู้บัญชาการกองพลทหาราบที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๓๙  ผู้บัญชาการกองพลทหาราบที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ.๒๕๔๐  รองแม่ทัพภาคที่ ๑
พ.ศ.๒๕๔๑  แม่ทัพน้อยที่ ๑
พ.ศ.๒๕๔๓  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
พ.ศ.๒๕๔๔  ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๕  แม่ทัพภาคที่ ๑
พ.ศ.๒๕๔๖  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ.๒๕๔๗  ผู้บัญชาการทหารบก
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ขอบคุณการปฏิบัติงาน
ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิอนุรักษป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
สารจากประธาน article
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
คณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม article
คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ และประเมินผล article
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช article
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า article
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร article
คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ