ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


ประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ article

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธานในการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการของมูลนิธิ ครั้งที่ 1/ 2551 ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิในพื้นที่กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ซึ่งวาระสำคัญ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 พร้อมกับมอบแนวทางในการดำเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ นำไปปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานในปี 2552 ด้วยยุทธศาสตร์ 5 ประการของมูลนิธิ ทั้งนี้เพื่อให้ป่าผืนใหญ่ใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกกว่า 1 ล้าน 2 แสนไร่ ที่ครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้วจันทบุรี ชลบุรี ระยอง กลับมามีความสมบูรณ์ ด้วยสัตว์ป่าหายาก และเกิดความหลากหลายทางชีวภาพดังเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขาอ่างฤาใน จังหวัด ฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเคยมีพื้นที่ป่าเกือบ 5 ล้านไร่ แต่ถูกผู้บุกรุกตัดไม่ทำลายป่า จนขณะนี้เหลือเพียง 6 แสนไร่ ทั้งนี้ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จึงมุ่งมั่นสานพลังประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารอย่างเป็นรูปธรรม สนองพระราชเสาวณีย์ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
มณีบูรพา
ติดต่อกับเรา article
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓๐
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๙
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๘
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๗
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๖
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๕
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๔
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๓
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๒
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๑
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๐
ไทยประสบความสำเร็จเพาะพันธุ์นกแว่นใต้หลังพยายามนานกว่า 7 ปี article
ประกาศผลประกวดภาพถ่าย โครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี” article
สรุปผลการดำเนินงาน มิ.ย.-พ.ย.๕๓
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายโครงการ "พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี" article
การปรับปรุงเวบไซต์article
ขอเชิญร่วมเสวนากับชมรมรักษ์ช้าง article
อุปสมบทหมู่พระภิกษุ 1,099 รูป article
เพิ่มบทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชarticle