ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด อุปสมบทหมู่พระภิกษุ 1,099 รูป
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


อุปสมบทหมู่พระภิกษุ 1,099 รูป article

"วัดเกตุมดีฯ"อุปสมบท1,099รูป ถวายพระราชกุศล"ในหลวง" 

การบวช หรืออุปสมบท ถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของพุทธศาสนิกชน มีการยึดมั่นถือมั่นกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ครั้งบรรพกาล การได้บวช หรืออุปสมบทเข้าสู่บวรพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงจะเรียกได้ว่าเป็นญาติในพระศาสนา เป็นชายอย่างสมบูรณ์

ชายไทยที่เกิดในพุทธศาสนา เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ก็จะต้องบวช หรืออุปสมบท เพื่อมอบตัวมอบตนเป็นญาติในพระศาสนา และเพื่อทดแทนคุณบิดา มารดา เพื่อสร้างบุญสร้างอานิสงส์ให้กับบิดา-มารดา และตนเอง

เรื่องนี้ "พระครูไพศาลสาครกิจ" เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่า "ผู้ใดเกิดศรัทธา เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ให้คนได้บวชจะได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่สุด เจ้านายผู้ใดศรัทธาให้ทาส บริวารของตนได้บวช ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ จะได้เสวยอานิสงส์ 8 กัลป์ ผู้ใดศรัทธาบวชบุตรเป็นพระภิกษุ จะได้เสวยอานิสงส์ 16 กัลป์ และหากสตรีใดให้สามีได้บวช หรืออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา จะได้เสวยอานิสงส์ถึง 64 กัลป์"


 ดังนั้น ผู้ใดที่ได้บวชบุคคล บุตร ให้เข้าเป็นพระภิกษุ-สามเณรในพระพุทธศาสนา จึงเรียกได้ว่าเป็นญาติในพระศาสนา และผู้ที่เป็นเจ้าภาพบวชบุคคล หรือบุตร เข้าในพระพุทธศาสนานั้นย่อมจักได้รับอานิสงส์อันไพศาล ทั้งในภพนี้และภพหน้า และจะได้รับพรอันประเสริฐสุดจากการบวช อานิสงส์แห่งการบวช หรืออุปสมบท ยังมีอีกมากมาย

"เมื่อบวชจักเป็นผู้มีศีล มีธรรม เมื่อสึกออกไปแล้วก็จะมีแนวทางในการครองชีวิต ครองตน ครองคน ครองงาน ได้อย่างดีมีคุณภาพ เป็นพ่อบ้านที่ดี เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี เนื่องจากการเป็นผู้มีศีล มีธรรม"


 ส่วนผู้ใดสงสัยว่า 1 กัลป์นั้นมันนานเท่าใด จงรู้ไว้ว่า ทุกๆ 100 ปีนั้นจะมีเทพยดาเอาผ้าเนื้อละเอียดมากวาดที่ยอดเขาพระสุเมรุ ยอดเขาพระสุเมรุนั้นมีความสูง 100 โยชน์ กว้างยาว 100 โยชน์ เทวดาจะใช้ผ้ากวาดภูเขานั้นให้ราบลงจนเสมอกับพื้นปฐพี ระยะเวลานานเท่านี้แหละเรียกว่า 1 กัลป์ จะเห็นได้ว่าการได้บวช การได้อุปสมบท ทั้งเป็นผู้ที่บวชเอง เป็นเจ้าภาพให้บุคคลอื่นๆ บวช จักได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่มหาศาล ทั้งในชาตินี้และภพหน้า และการบวช การอุปสมบท เป็นมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลดังกล่าว

วัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้จัดงานมหากุศลอุปสมบทหมู่พระภิกษุจำนวน 1,099 รูปขึ้น เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2551 เวลา 08.00 น. โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อน้อมถวายมหาอานิสงส์ในการจัดอุปสมบทหมู่ครั้งนี้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

โครงการอุปสมบทหมู่ครั้งนี้จักเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของผู้ที่จะเข้าอุปสมบท รวมไปถึงผู้แสดงเจตจำนงเป็นเจ้าภาพให้แก่ผู้อุปสมบท บิดา มารดา ญาติๆ ของผู้เข้าร่วมอุปสมบท อย่างมหาศาล และประการสำคัญยิ่งจักเป็นการรวมพลังแห่งจิตศรัทธาของเหล่าพสกนิกรครั้งสำคัญ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้ง 2 พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

โครงการอุปสมบทหมู่ครั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมอุปสมบทไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
มณีบูรพา
ติดต่อกับเรา article
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓๐
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๙
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๘
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๗
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๖
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๕
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๔
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๓
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๒
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๑
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๐
ไทยประสบความสำเร็จเพาะพันธุ์นกแว่นใต้หลังพยายามนานกว่า 7 ปี article
ประกาศผลประกวดภาพถ่าย โครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี” article
สรุปผลการดำเนินงาน มิ.ย.-พ.ย.๕๓
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายโครงการ "พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี" article
การปรับปรุงเวบไซต์article
ขอเชิญร่วมเสวนากับชมรมรักษ์ช้าง article
ประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ article
เพิ่มบทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชarticle