ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายโครงการ "พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี"
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายโครงการ "พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี" article

ขอเชิญร่วมการประกวดภาพถ่าย
โครงการ "พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี" 


    พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงอย่างน่าเป็นห่วง แรงกดดันของประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ ดิน น้ำ ถูกคุกคาม ที่ดินถูกพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ป่าสงวนถูกรุกรานเป็นเขตสัมปทานป่าไม้ มีการบุกรุกทำลายป่า เพื่อหาพื้นที่อุดมสมบูรณ์และขยายพื้นที่เกษตร การกระทำเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่ป่าไม้ ดิน น้ำที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตามมา

    ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นกล่าวได้ว่าทุกรอยพระบาทที่ย่างก้าวไปทั่วทุกแห่ง ได้ช่วยนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผืนแผ่นดินไทย ด้วยพระราชกรณียกิจในการพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์ทั้งในด้านน้ำ ดิน ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

    
ประกอบกับสายธารแห่งความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในปัญหาระบบนิเวศน์ป่าถูกทำลาย จึงมีพระราชดำริให้ช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่า และน้ำโดยหาหนทางให้คนกับป่าดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน การทรงงานพลิกฟื้นผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของทั้ง 2 พระองค์ได้ช่วยก่อให้เกิดความบริบูรณ์ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแล้ว 

    
ผืนป่า และสายน้ำ คือความผูกพันที่ก่อเกิดความอุดมสมบูรณ์ ประดุจความผูกพันของพระผู้สถิตในดวงใจไทย ที่ทรงงานเคียงคู่กัน สร้างความผาสุกร่มเย็นให้ทุกชีวิต บนแผ่นดินไทย

    
กองทัพบก ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาตลอดระยะเวลาของการครองราชย์ และเพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554 ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมถูกทำลายจนเสียสมดุล หันมาร่วมกันปลูกป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ตลอดจนต้นน้ำลำธาร

    
และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ตลอดจนนิสิต นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ส่งภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ " ผืนป่าและสายน้ำ" โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสื่อถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสัตว์ป่า ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความร่มเย็นภายใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ตัวอย่างเช่น ภาพป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ภาพต้นน้ำลำธารที่เป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ หรือภาพชีวิตของสัตว์ป่า

กติกา 

    1.
ส่งเป็นภาพดิจิทัล โดยผู้ส่งภาพประกวดสามารถใช้เทคนิคพิเศษ และกระบวนการสร้างสรรค์ภาพได้อย่างอิสระเต็มที่ ( Free Technique) และห้าม Copy หรือ download ภาพถ่ายของผู้อื่นหรือจากเว็บไซต์ต่างๆ โดยสามารถส่งคนละกี่ภาพก็ได้

    2.
เขียนรายละเอียดการถ่ายภาพ คำบรรยาย ความประทับใจ สถานที่ถ่ายภาพ ระบุชื่อผู้ถ่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ e-mail address

    3.
ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยบเผยแพร่ในที่สาธารณะหรือได้รับรางวัลใดๆมาก่อน

    4.
รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียด อย่างน้อย 6 ล้านพิกเซลและส่งภาพในรูปของแผ่น CD-ROM

    5.
ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องเป็นเจ้าของภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียว

    6.
ภาพที่ได้รับรางวัล กองทัพบกเป็นเจ้าของสิทธิ สามารถนำไปเผยแพร่ได้ต่อไป

    7.
คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์และข้อยุติ

    8.
ส่งภาพภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2551ที่
        
สถานีวิทยุ จส.100 เลขที่ 1400 อาคารตึกไทย
        
ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กท.10110

      
วงเล็บมุมซอง(ประกวดภาพถ่ายพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี)

***
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณศิริวรรณ 083-244-0015
       
หรือ อีเมล์ prapaipat@gmail.com

รางวัล

    รางวัลที่ 1 โล่เกียรติยศจากผู้บัญชาการทหารบก เงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท
    
รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศจากผู้บัญชาการทหารบก เงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท
    
รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศจากผู้บัญชาการทหารบก เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท
    
รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัลๆละ 2,500 บาท
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
มณีบูรพา
ติดต่อกับเรา article
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓๐
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๙
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๘
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๗
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๖
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๕
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๔
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๓
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๒
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๑
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๐
ไทยประสบความสำเร็จเพาะพันธุ์นกแว่นใต้หลังพยายามนานกว่า 7 ปี article
ประกาศผลประกวดภาพถ่าย โครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี” article
สรุปผลการดำเนินงาน มิ.ย.-พ.ย.๕๓
การปรับปรุงเวบไซต์article
ขอเชิญร่วมเสวนากับชมรมรักษ์ช้าง article
อุปสมบทหมู่พระภิกษุ 1,099 รูป article
ประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ article
เพิ่มบทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชarticle