ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕๙
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕๙ article

              ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕๙ อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงเดิมเป็นเส้นทางสายความมั่นคงอยู่ในการควบคุมของ กองทัพบก โดยกรมทหารช่าง กองทัพบก ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนสายความมั่นคงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-สียัด ท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้ ท้องที่จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่ปี ๒๕๓๒

          

              เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสนามชัยเขตของจังหวัดฉะเชิงเทรา กับ อำเภอคลองหาดของจังหวัดสระแก้ว ในการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวจำเป็นต้องมีการเปิดป่า ซึ่งในขณะนั้นเป็นป่าสัมปทานทำไม้ ที่ภายหลังถูกยกเลิกสัมปทานทำไม้ (ป่าบก) ทั่วประเทศ และรัฐบาลมีนโยบายย้ายคนออกจากป่าภายหลังยกเลิกสัมปทานทำไม้ โดยใช้เส้นทางสายความมั่นคงนี้เป้นทางหลักในการดำเนินโครงการอพยพราษฎรออกจากพื้นที่ป่าตะวันออกจำนวน ๙๐๑ ครอบครัวที่เข้ามาบุกรุกจับจองที่ทำกินในบริเวณพื้นที่ป่าสัมปทาน แล้วประกาศพื้นที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน โดยได้กันพื้นถนนและไหล่ทางออกจากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ดังนั้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้จึงถูกแบ่งแยกออกเป็นพื้นที่ ๒ ส่วน โดยมีถนนเป็นสาย ๓๒๕๙ เป็นเส้นแบ่ง คือ ส่วนที่อยู่ด้านบนหรือด้านเหนือของถนนพื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ตารางกิโลเมตร และส่วนที่อยู่ด้านล่างหรือด้านใต้ของถนนพื้นที่กว่า ๙๐๐ ตารางกิโลเมตร เมื่อภาระกิจในการสนองต่อการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของชาติลดลง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กองทัพบกได้มอบโอนภาระกิจการดูแลถนนความมั่นคงสายนี้ ให้อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงได้ประกาศให้เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕๙ ปัจจุบันเส้นทางนี้ จัดว่าเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญ ที่เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เป็นถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงผลิตผลการเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้วและจันทบุรี เข้าสู่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในเขตปริมณฑลทางหลวงแผ่นดินสาย ๓๒๕๙ นี้ เป็นถนน ๒ ช่องทางจราจร แนวตะวันตก-ตะวันออก ระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ในจำนวนนี้มีระยะทางที่ตัดผ่านพื้นที่ป่าประมาณ ๑๗ กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ ๑๓ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๓๐ โดยช่วงหลักกิโลเมตรที่ ๑๓-๑๖ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบม-สียัด และจากหลักกิโลเมตรที่ ๑๖-๓๐ อยู่ในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

   

              ปัจจุบันได้มีการตั้งด่านตรวจ โดยกรมทหารพรานที่ ๑๓ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๕-๑๖ และด่านตรวจของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๒๙-๓๐ ในช่วงผ่านพื้นที่ป่า กรมทางหลวงได้กำหนดความเร็วรถทุกประเภทไว้ที่ไม่เกิน ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วงระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตรของถนนที่ผ่านป่าสามารถพบเห็นสัตว์ป่าได้หลายชนิดเช่น วัวแดง กระทิง หมีหมา แมวดาว ชะมด อีเห็น เก้ง กวาง หมูหริ่ง หมาไม้ หมาหริ่ง ช้างป่า ฯลฯ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าอีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก
กิจกรรม

มอบทุนการศึกษาประจําปี ๒๕๖๖
รับมอบถังบรรจุน้ําขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร
โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด หลักสูตร “ป้องกันและ ดับไฟป่า”
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน
ข่าว ททบ.๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖
ข่าว ททบ.๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
๒๔ เม.ย.๖๓ ตรวจคูกันช้างและมอบโดรน
ข่าว ททบ.๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ประชุมสามัญคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๒
๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ซักซ้อมเพื่อเตรียมจัดการประชุมสามัญคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๒
๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ประชุมวารสารมณีบูรพา ฉบับที่ ๕๔
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง
ประชุมโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม
ประชุมโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ประจำปี ๒๕๖๓
ประชุมพิจารณาทุนการศึกษา และการประกันชีวิตกลุ่มเจ้าหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พิธีมอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)
พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด หลักสูตร "การป้องกันและดับไฟป่า" ของกองกำลังบูรพา
ตรวจการฝึกอบรม สจป.๙ ปราจีนบุรี
งานสำคัญของประธาน
รับมอบผ้าห่มกันหนาว
ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ร่วมประชุมคณะกรรมการ
รับมอบเงินบริจาค
มอบของขวัญปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๑
การแข่งขันม้าการกุศล
ตรวจเยี่ยมมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2560
รับมอบเงินบริจาค
ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประชุมวารสารมณีบูรพา
รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน
รับมอบผืนผ้าใบ
ร่วมพิธีวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
รับมอบเงินบริจาค
ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาถนนหมายเลข ๓๒๕๙
การมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๘
การประชุมสามัญคณะกรรมการประจำปี ๒๕๕๗
รับมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
รับมอบผ้าห่มและเงินบริจาค
อวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558
มอบผ่้าห่มกันหนาวให้ประชาชนภาคเหนือ
รับมอบเงินบริจาค
รับมอบผ้าห่มกันหนาว
ถวายราชสดุดี ๕ ธันวามหาราช
ร่วมกิจกรรมประชุมเสวนา
รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ
ร่วมงานเปิดตัวหนังสือชุด Hot Guys, Hot Mind หล่อนี้....ที่หัวใจ
รับมอบเงินบริจาค สมาคมราชกรีฑาสโมสร
รับมอบเงินบริจาค บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด
มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
รับมอบเงินบริจาค
ประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องโครงการขุดคูกั้นช้าง
การประชุมสามัญคณะกรรมการประจำปี ๒๕๕๖
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มให้กับญาติผู้เสียชีวิต
“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา”
การช่วยเหลือช้างป่า article
รับมอบรถยนต์
ปฏิทินปี ๒๕๕๕
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕* ให้กับบุตรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๔ ให้กับบุตรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสนับสนุนมูลนิธิฯ
พิธีตรวจเยี่ยม, มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ, ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มให้กับเจ้าหน้าที่
ประชุมวิสามัญคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑
ประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประจำปี ๒๕๕๔
พิธีรับมอบไดอารี่พร้อมปฏิทินแบบแขวน จากนางชมชนก วงษ์ฐากร กรรมการผู้จัดการ อรุณการพิมพ์ จำกัด
รับมอบเงินบริจาคจาก นายอธิก์ วงเวียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทอธิเทเลคอม จำกัด
อวยพรวันคล้ายวันเกิดประธานกรรมการมูลนิธิฯ
รับมอบผ้าห่มกันหนาว
รับมอบผ้าห่ม
สรุปผลการปฏิบัติงานฝ่ายจัดหารายได้๑
ตามรอยค้นหา"วัวแดง" ถิ่นอาศัยป่าใหญ่ปางสีดา article
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๖ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๓
ตำนาน นกกรงหัวจุก
กิจกรรม ๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๓
อาจารย์ของผม article
ไทยประสบความสำเร็จเพาะพันธุ์ "นกแว่นใต้ article
เส้นทางแหล่งสีสันตะวันออก
ทัศนคติของผู้คน article
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
การจัดสรรเวลาเพื่อพงไพร article
ภัยเงียบคุกคามสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน article
"ดินดี เพราะป่าปก" article
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน article
ฆาตกรรมช้างป่า อ่างฤาไน article
รับมอบเงินบริจาค
รับบริจาคผ้าห่มกันหนาวจากผู้มีจิตศรัทธา
มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ให้กับหน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ประชุมเตรียมการมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า article
อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
รับมอบผ้าห่มกันหนาว
ถวายราชสดุดี ๕ ธันวา มหาราช