ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร article

รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

  

     พลเอก วลิต          โรจนภักดี                                      ที่ปรึกษา         

        

๑. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)                       ประธานอนุกรรมการ

๒. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี              รองประธานอนุกรรมการ  

๓. ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) อนุกรรมการ  

๔. ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี อนุกรรมการ 

 ๕. ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)             อนุกรรมการ  

๖. ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี   อนุกรรมการ

๗. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชลบุรี                                                               อนุกรรมการ

๘. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ระยอง                                                              อนุกรรมการ

๙. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จันทบุรี                                                            อนุกรรมการ

๑๐. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว                                                         อนุกรรมการ

๑๑. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ฉะเชิงเทรา                                                      อนุกรรมการ  

๑๒. หัวหน้าประสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กลุ่มป่าภาคตะวันออก ที่ ๑       อนุกรรมารและเลขานุการ  

๑๓.  หัวหน้าประสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กลุ่มป่าภาคตะวันออก ที่ ๒      อนุกรรมารและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

                       

…………………..

 

 

 

 

 
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ขอบคุณการปฏิบัติงาน
ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิอนุรักษป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
สารจากประธาน article
ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
คณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม article
คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ และประเมินผล article
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช article
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า article
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ