ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน article
ความเป็นมาในอดีต

     พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าตะวันออก หรือกลุ่มป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน หลักฐานต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ร่วมสมัยกับประวัติของมนุษย์โบราณเริ่มตั้งแต่ในยุคของขอมยังเรืองอำนาจในสุวรรณภูมิ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ในขณะที่พี้นที่เขตที่ราบภาคกลางยังเจิ่งนองไปด้วยน้ำและทะเลตม ภาคตะวันออกกลับเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ในภาคตะวันออกของปราสาทขอม ๓ แห่ง คือ ปราสาทหินที่วัดสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซากปราสาทที่เมืองพญาเร่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และปราสาทหินที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ล้วนเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกว่าในอดีตพี้นที่โดยรอบเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรือง ถึงขนาดที่มีการสร้างปราสาทหินเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมความเชื่อในทางศาสนา ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าชนชั้นสูงของสังคมขอมในขณะนั้นได้ให้ความสำคัญกับพี้นที่บริเวณนี้ ซึ่งเป็นเขตชายขอบของอาณาจักรขอมโบราณ หากลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างซากปราสาทหินทั้ง ๓ แห่ง พี้นที่ที่ได้จะครอบคลุมพี้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนทั้งหมด ตลอดเส้นทางเดินเชื่อมต่อปราสาทหินทั้ง ๓ ย่อมมีชุมชนตั้งอยู่เรียงราย การเดินทางไปมาระหว่างชุมชนใหญ่ทั้ง ๓ เมืองและชุมชนขอมรายทางที่เกิดขึ้นนั้น ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการดำรงชีวิตจากป่าที่เป็นพี้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ในปัจจุบัน

     
 
        

     จากการเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ของขอมในอดีต ทำให้ป่าผืนนี้เป็นป่าที่เคยผ่านการใช้ประโยชน์มาก่อน การหักร้างถางพงเพื่อสร้างบ้าน และเพื่อประกอบอาชีพทางเกษตร ทำให้ป่าผืนนี้เคยถูกทำลาย ภายหลังสังคมมนุษย์ในพื้นที่เกิดการล่มสลาย โดยไม่ทราบสาเหตุ ป่าได้ฟื้นกลับคืนสภาพมาอีกครั้งหนึ่ง บ้านเรือนผู้คนที่สร้างด้วยวัสดุง่ายต่อการเสื่อมสลาย เช่น ไม้ ดิน และหญ้า ได้สิ้นสภาพลงไปตามกาลเวลา คงเหลือไว้แต่ศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจที่ชุมชนและผู้ปกครองได้บรรจงสร้างสรรค์ไว้
 
     ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อครั้งปราบขบถเจ้าอนุวงศ์ กองทัพไทยสามารถยึดเมืองนครพนม ที่เป็นเมืองหน้าด่านอยู่ใต้อิทธิพลของลาวได้นั้น กองทัพไทยได้กวาดต้นผู้คนจากเมืองนครพนมลงมากรุงเทพฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๓ โปรดให้แยกคนเหล่านั้นออกเป็น ๒ กลุ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกันก่อความวุ่นวายเนื่องจากเป็นคนกลุ่มใหญ่ กลุ่มหนึ่งให้เอาไปไว้ที่พนัสนิคม ซึ่งขณะนั้นเป็นตำบลเล็กๆ ในภาคตะวันออก และอีกกลุ่มหนึ่งให้นำไปไว้ในพี้นที่ที่ไม่มีชื่อเรียก อยู่ไม่ไกลจากบางคล้า และอยู่ห่างจากทางตอนเหนือของตำบลพนัสนิคมพอสมควร ภายหลังเรียกตำบลที่นำคนนครพนมกลุ่มที่ ๒ ไปไว้นี้ว่า “พนมสารคาม” ซึ่งมีความหมายว่า “นิคมของคนที่มาจากเมืองหรือนครพนม” คนพนัสนิคม และคนพนมสารคาม จึงนับความเป็นญาติกันมาจนถึงทุกวันนี้
 
     พื้นที่ป่าตะวัออกจึงเคยเป็นพื้นที่ผ่านการใช้ประโยชน์อันยาวนาน จากยุคขอมโบราณ มาสู่ยุคคนไทยในปัจจุบัน รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ปี ที่ป่ามีโอกาสรับใช้มนุษย์โดยตรง จนกระทั้งในทศวรรษที่ ๒๕๑๐ รัฐบาลได้สร้างถนนที่สำคัญ ๒ สายคือ สายสระแก้ว-จันทบุรี และสายสัตหีบ-ปักธงชัย ที่ทำให้เกิดการไหลบ่าของผู้คนจากทั่วสารทิศ เข้ามาทำมาหากิน ยึดถือครอบครองพื้นที่ เกิดการตั้งชุมชนที่ถาวร และหนาแน่น ป่าผืนนี้ก็ยังรับใช้ผู้คนตลอดมาจนกระทั้งในปี ๒๕๓๒ รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกสัมปทานป่าบกทั่วประเทศป่าตะวันออกเป็นป่าสัมปทานผืนแรกของประเทศที่ได้รับการยกเลิกการทำไม้ และต่อมาในปี ๒๕๓๕ รัฐบาลได้ประกาศผนวกพื้นที่ป่าที่เคยถูกสัมปทานทำไม้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครองจนมาถึงทุกวันนี้
 
สภาพปัจจุบัน
 
      เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ได้รับการจัดตั้งและดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ ขณะนั้นมีพื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ตารางกิโลเมตร ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี ต่อมามีการผนวกพื้นที่เข้ากับป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๔ ทำให้ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ ๑,๐๗๙ ตารางกิโลเมตร อยู่ในพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว ดังนั้นป่า ๑๐๐ ตารางกิโลเมตรแรกเริ่มที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนจึงเป็น “ป่าโบราณ” ของสังคมป่าที่ราบในพื้นที่ภาคตะวันออกที่หลงเหลืออยู่ ป่าโบราณนี้มีการรบกวนจากมนุษย์น้อยมาก เนื่องจากมีการกันพื้นที่ไว้เป็นป่าอนุรักษ์ในช่วงที่สังคมมนุษย์ยังเข้ามาไม่ถึง แม้แต่สถานที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในขณะนั้นยังตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตประมาณ ๒๕ กิโลเมตร บริเวณที่ปัจจุบันนี้คือ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่
 
     สถาพป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนในปัจจุบันเป็นป่าดิบแล้งกว่า ร้อยละ๙๐ ของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลือเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้า และสวนป่า นอกจากนี้กว่า ร้อยละ๘๐ ของพื้นที่เป็นที่ราบ ที่อยู่ต่ำกว่า ๓๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนที่ผนวกเพิ่มนี้ เคยมีการบุกรุก ตั้งถิ่นฐานของราษฎรมาก่อน กว่า ๑,๐๐๐ ครอบครัว พื้นที่ทำกินประมาณ ๗๕,๐๐๐ ไร่ ทำให้ป่าและสัตว์ป่าบริเวณนี้ถูกทำลายลงไปมาก จนต้องมีการอพยพราษฎรออกจากพื้นที่ในปี ๒๕๒๙ และ ๒๕๓๒ ป่าจึงฟื้นตัวขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ยืนต้นขึ้นทดแทนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย เป็นผมให้มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น จากความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้อาหารสัตว์เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน
 
     ขณะนี้ กำลังดำเนินการผนวกพื้นที่ป่าโดยรอบอีก ๕๙,๖๒๕ ไร่ ให้เข้าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เมื่อรวมกับของเดิมแล้วจะมีเนื้อที่รวม ๗๓๓,๙๗๗ ไร่ ใหญ่เป็นอันดับ ๘ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๕๕ แห่งที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน
 
     
 
ความหลากหลายและความสำคัญของป่าตะวันออก
 
     สิ่งมีชีวิตในป่าตะวันออกได้รับการจดบันทึกมาตั้งแต่ในสมัยสุนทรภู่ เมื่อครั้งที่เดินทางมาเยี่ยมบิดาที่เมืองแกลง จังหวัดระยอง เป็นบันทึกการเดินทางที่บ่งบอกสภาพพื้นที่ ความเป็นอยู่ของผู้คน สัตว์และพืช ที่สำคัญที่พบในพื้นที่ตลอดระยะการเดินทาง นับเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ ที่สามารถใช้ในการอ้างอิงเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันของป่าตะวันออกได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น การพบลูกจระเข้ในคลองพื้นที่รอยต่อระหว่างบางพลี-บางมังกร(บางปะกง) ที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำบางปะกงซึ่งในปัจจุบันจระเข้ก็ยังคงพบอาศัยอยู่ในป่าตะวันออก เพียงแต่มีพื้นที่หากินอยู่เฉพาะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนเท่านั้นหรือนกยูงที่สุนทรภู่บันทึกว่าได้ยินนกยูงขันในดงรอยต่อระหว่างระยองกับเมืองแกลงปัจจุบันไม่มีรายงานการพบนกยูงในธรรมชาติของป่าตะวันออกอีกแล้ว ในขณะที่เสือโคร่งที่มีการกล่าวถึงหลายครั้งในบันทึกของสุนทรภู่ และบันทึกประพาสหัวเมืองตะวันออกของรัชกาลที่ ๕ แต่ในปัจจุบันเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่พบได้ยากมากในพื้นที่ป่าแห่งนี้ จนอาจกล่าวได้ว่าเสือโคร่งนั้น ได้สูญสิ้นไปแล้วจากภาคตะวันออก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายที่เกิดขึ้นในป่าตะวันออก
 
     ปัจจุบันมีการสำรวจและรวบรวมสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ กลุ่มได้แก่
๑. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบทั้งสิ้น ๑๓๒ ชนิด เช่น กระแต บ่าง ค้างคาว ลิง ชะนีมงกุฎ กระต่าย กระรอก เม่น หมาใน หมี หมู ชะมด เสือ ช้าง กระจง กวาง เก้ง เลียงผ่า วัว และกระทิง เป็นต้น สำหรับช้างนั้นปัจจุบันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย
๒. สัตว์จำพวกนก หรือสัตว์ปีกพบทั้งสิ้น ๓๙๕ ชนิด เช่น นกยาง นกเป็ดน้ำ นกเงือก เหยี่ยว ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ป่า นกอ้ายงั่ว สำหรับไก่ฟ้าพญาลอนั้นครั้งหนึ่งเคยมีแนวความคิดที่จะเสนอให้เป็นนกที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย เนื่องจากเป็นป่าที่ราบต่ำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เป็น ๑ ใน ๑๐ พื้นที่ดูนกที่สำคัญของประเทศไทย
๓. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีจำนวนทั้งสิ้น ๓๒ ชนิด เช่น คางคก กบ เขียด ปาด อึ่งอ่าง ฯลฯ
๔. สัตว์เลื้อยคลานพบทั้งสิ้น ๑๐๗ ชนิด เช่น เต่า กิ้งก่า งู ตุ๊กแก แย้ และตะกวด เป็นต้น
 
จำนวนชนิดสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              กลุ่มสัตว์                                             จำนวนชนิด                              จำนวนที่พบในประเทศไทย                       ร้อยละ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ๑. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม                                         ๑๓๒                                                ๓๐๒                                             ๔๓.๗๑ 
 ๒. สัตว์จำพวกนก                                                 ๓๙๕                                                ๙๘๒                                            ๔๐.๒๒
 ๓. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก                                    ๓๒                                                 ๑๔๑                                             ๒๒.๗๐
 ๔. สัตว์เลื้อยคลาน                                               ๑๐๗                                                 ๓๑๘                                            ๓๓.๖๕
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                รวม                                                        ๖๖๖                                              ๑,๗๔๓                                          ๓๘.๒๑
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     จะเห็นได้ว่า แม้ว่าพื้นที่ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จะมีพื้นที่ไม่ถึง ๑% ของพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ในประเทศ แต่พบสัตว์ป่าอาศัยอยู่ถึง ๓๘.๒๑%  ของสัตว์ป่าที่พบในประเทศไทย สาเหตุสำคัญมาจากเป็นป่าที่ราบต่ำและความหลากหลายของพื้นที่ถิ่นอาศัยสำหรับสัตว์ป่า
 
    
 
     ในทางภูมิศาสตร์แล้ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาของเทือกเขาที่สำคัญ ๒ เทือกเขา คือ เทือกเขาสันกำแพงที่เป็นอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่-ทับลาน-ปางสีดา และเทือกเขาจันทบูรณ์ ที่เคยเป็นผืนป่าที่ต่อเนื่องกับเทือกเขาพนมกระวานในเขมร เทือกเขาทั้ง ๒ มีจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ ๑,๕๐๐-๑,๖๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จึงตั้งอยู่ในซอกกำแพงที่สูงตระหง่าน กำแพงนี้จึงเป็นแนวปะทะสภาวะหรือบรรเทาอากาศที่เลวร้ายให้ลดความรุนแรงลง โดยเทือกเขาสันกำแพงคอยปะทะความหนาวเย็นที่แผ่มาจากประเทศจีนในช่วงฤดูหนาว ส่วนเทือกเขาจันทบูรณ์ คอยปะทะและบรรเทาพายุในช่วงมรสุมที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ ภูมิอากาศในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนจึงไม่หนาวเย็นเหมือนเขาใหญ่และไม่ชื้นเหมือนเขาสอยดาว สัตว์ป่าจึงเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดี โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ที่ไม่ชอบภูเขาสูงชัน
 

 
กิจกรรม

มอบทุนการศึกษาประจําปี ๒๕๖๖
รับมอบถังบรรจุน้ําขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร
โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด หลักสูตร “ป้องกันและ ดับไฟป่า”
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน
ข่าว ททบ.๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖
ข่าว ททบ.๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
๒๔ เม.ย.๖๓ ตรวจคูกันช้างและมอบโดรน
ข่าว ททบ.๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ประชุมสามัญคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๒
๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ซักซ้อมเพื่อเตรียมจัดการประชุมสามัญคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๒
๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ประชุมวารสารมณีบูรพา ฉบับที่ ๕๔
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง
ประชุมโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม
ประชุมโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ประจำปี ๒๕๖๓
ประชุมพิจารณาทุนการศึกษา และการประกันชีวิตกลุ่มเจ้าหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พิธีมอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)
พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด หลักสูตร "การป้องกันและดับไฟป่า" ของกองกำลังบูรพา
ตรวจการฝึกอบรม สจป.๙ ปราจีนบุรี
งานสำคัญของประธาน
รับมอบผ้าห่มกันหนาว
ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ร่วมประชุมคณะกรรมการ
รับมอบเงินบริจาค
มอบของขวัญปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๑
การแข่งขันม้าการกุศล
ตรวจเยี่ยมมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2560
รับมอบเงินบริจาค
ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประชุมวารสารมณีบูรพา
รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน
รับมอบผืนผ้าใบ
ร่วมพิธีวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
รับมอบเงินบริจาค
ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาถนนหมายเลข ๓๒๕๙
การมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๘
การประชุมสามัญคณะกรรมการประจำปี ๒๕๕๗
รับมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
รับมอบผ้าห่มและเงินบริจาค
อวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558
มอบผ่้าห่มกันหนาวให้ประชาชนภาคเหนือ
รับมอบเงินบริจาค
รับมอบผ้าห่มกันหนาว
ถวายราชสดุดี ๕ ธันวามหาราช
ร่วมกิจกรรมประชุมเสวนา
รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ
ร่วมงานเปิดตัวหนังสือชุด Hot Guys, Hot Mind หล่อนี้....ที่หัวใจ
รับมอบเงินบริจาค สมาคมราชกรีฑาสโมสร
รับมอบเงินบริจาค บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด
มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
รับมอบเงินบริจาค
ประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องโครงการขุดคูกั้นช้าง
การประชุมสามัญคณะกรรมการประจำปี ๒๕๕๖
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มให้กับญาติผู้เสียชีวิต
“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา”
การช่วยเหลือช้างป่า article
รับมอบรถยนต์
ปฏิทินปี ๒๕๕๕
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕* ให้กับบุตรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๔ ให้กับบุตรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสนับสนุนมูลนิธิฯ
พิธีตรวจเยี่ยม, มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ, ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มให้กับเจ้าหน้าที่
ประชุมวิสามัญคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑
ประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประจำปี ๒๕๕๔
พิธีรับมอบไดอารี่พร้อมปฏิทินแบบแขวน จากนางชมชนก วงษ์ฐากร กรรมการผู้จัดการ อรุณการพิมพ์ จำกัด
รับมอบเงินบริจาคจาก นายอธิก์ วงเวียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทอธิเทเลคอม จำกัด
อวยพรวันคล้ายวันเกิดประธานกรรมการมูลนิธิฯ
รับมอบผ้าห่มกันหนาว
รับมอบผ้าห่ม
สรุปผลการปฏิบัติงานฝ่ายจัดหารายได้๑
ตามรอยค้นหา"วัวแดง" ถิ่นอาศัยป่าใหญ่ปางสีดา article
วารสารมณีบูรพา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๖ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๓
ตำนาน นกกรงหัวจุก
กิจกรรม ๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๓
อาจารย์ของผม article
ไทยประสบความสำเร็จเพาะพันธุ์ "นกแว่นใต้ article
เส้นทางแหล่งสีสันตะวันออก
ทัศนคติของผู้คน article
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕๙ article
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
การจัดสรรเวลาเพื่อพงไพร article
ภัยเงียบคุกคามสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน article
"ดินดี เพราะป่าปก" article
ฆาตกรรมช้างป่า อ่างฤาไน article
รับมอบเงินบริจาค
รับบริจาคผ้าห่มกันหนาวจากผู้มีจิตศรัทธา
มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ให้กับหน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ประชุมเตรียมการมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า article
อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
รับมอบผ้าห่มกันหนาว
ถวายราชสดุดี ๕ ธันวา มหาราช