ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พิธีปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ ๕ ธันวามหาราช
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


พิธีปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ ๕ ธันวามหาราช

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด    เป็นประธานพิธีปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ ๕ ธันวามหาราช บริเวณพื้นที่ทุ่งหญ้าร้างกลางป่า (บ้านซับปลากั้งเดิม)ระหว่างรอยต่อ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว และ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

 

           

        ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ถึงบริเวณพิธี โดยมี พลโท อุดมเดช สีตบุตร , พลตรี วลิต โรจนภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์, ข้าราชการทหาร ตำรวจ และพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ

 

  

กล่าวถวายราชสักการะ, กล่าวอาเศียรวาทพระบรมทาสิลักษณ์ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

     

 

มอบต้นไม้มงคลและพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับราษฎรดีเด่นในการดูแลรักษาป่า

 

  

กล่าวให้โอวาท ขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อรักษาป่าให้กลับสู่สภาพสมบูรณ์อีกครั้ง

  

 พบปะหน่วยงานราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

 

     

ร่วมปลูกต้นไม้กับพี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

  

ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ อาทิเช่น นกยูง, ไก่ป่า เป็นต้น

  

เยี่ยมชมการสาธิตการทำโป่งเทียม

  

ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

 
Facebook

พบกับพวกเราได้บน Facebook
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
มอบนม จำนวน ๑๒๐ ลัง ให้กับโรงเรียน วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนายขัน สาลีหอม อายุ ๗๓ ปี วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
มอบทุนการศึกษาให้กับ บุตรข้าราชการและพนักงานชั้นผู้น้อย วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ประชุมสามัญคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๕๒
ประธานฯ ประชุมหารือจัดทำละครเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา(๑๘ มิ.ย.๕๓)
รับมอบเงินบริจาคจากนิตยสารสุดสัปดาห์ บริษัทอมรันทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตรวจเยี่ยม มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓
ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสนับสนุนเงินสวัสดิการมูลนิธิฯ
สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ ๑๒ สิงหามหาราชินี
สนับสนุนการเฝ้าระวังและจัดการสุขภาพสัตว์ป่า
ยาสูบสนับสนุนเงินเพื่อใช้ในการวางระบบติดต่อสื่อสาร
เปิดการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้ราษฎร
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมอบเงินบริจาค
บริษัทไทยเบฟเวอเรจมอบเงินจัดสร้างสารคดี
ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสนับสนุนมูลนิธิฯ
เลขาธิการมูลนิธิป่า 5 จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบตอปลีกไม้แปรรูปกลางป่าอนุรักษ์ article
ภาพกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ชลบุรี 18 มิ.ย. 51 article
ตรวจเยี่ยมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว article
โครงการ"พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี" article
ก้าวสู่ปีที่ ๒ ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ article