ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article

 

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

 

 

------------------------------

 

 

          พลเอก ประยุทธ์        จันทร์โอชา                         ประธานกิตติมศักดิ์ 
          นายเจริญ                สิริวัฒนภักดี                       ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  

1        พลเอก ประวิตร          วงษ์สุวรรณ                        ประธานกรรมการ 
2        หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร   เทวกุล                        รองประธานกรรมการ 
3        พลเอก พัฑฒะนะ       พุธานานนท์                       รองประธานกรรมการ 
4        พลเอก อนุพงษ์          เผ่าจินดา                            กรรมการ
5        พลเอก อุดมเดช         สีตบุตร                               กรรมการ 
6        พลเอก นพดล            อินทปัญญา                         กรรมการ  
7        พลเอก เลิศฤทธิ์         เวชสวรรค์                          กรรมการ 
8        นายกมล                     เอี้ยวศิวิกูล                         กรรมการ
9        นายบำรุง                    ล้อเจริญวัฒนะชัย              กรรมการ
10      พลเอก กิตติพงษ์        เกษโกวิท                           กรรมการ
11      พลเอก อภิชัย             ทรงศิลป์                            กรรมการ
12      พลเอก วิชญ์               เทพหัสดิน ณ อยุธยา        กรรมการ
13      พลเอก คณิต              สาพิทักษ์                           กรรมการ
14      พลเอก ศิริชัย             ดิษฐกุล                             กรรมการ
15      พลเอก วลิต               โรจนภัดกดี                        กรรมการ
16      นายจตุพร                  บุรุษพัฒน์                          กรรมการ  
17      นายอดิศร                   นุชดำรงค์                          กรรมการ
18      นายธัญญา                 เนติธรรมกุล                       กรรมการ 
19      นายอรรถพล              เจริญชันษา                        กรรมการ
20      พลโท สว่าง                ดำเนินสวัสดิ์                       กรรมการและเหรัญญิก
21      พลตรี จักรกฤษณ์     ศรีนนท์                              กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
22      พันเอก ชินสรณ์          เรืองศุข                             กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
23      พลเอก สุรัตน์              วรรักษ์                               กรรมการและเลขานุการ      
24      พลเอก อนันต์              กาญจนปาน                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25      พลเอก ณัฐ                   อินทรเจริญ                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

------------------------------------

 
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ขอบคุณการปฏิบัติงาน
ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิอนุรักษป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
สารจากประธาน article
ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
คณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม article
คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ และประเมินผล article
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช article
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า article
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร article
คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ