ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ article

คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ

            นายสถิตย์                      สวินทร                                                          ประธานที่ปรึกษา  

            พลเอก อนันต์                  กาญจนปาน                                                 ที่ปรึกษา            

๑.         ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)                           ประธานอนุกรรมการ

๒.         ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)                         รองประธานอนุกรรมการ

๓.         ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)                         รองประธานอนุกรรมการ

๔.         ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี              รองประธานอนุกรรมการ

๕.         ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๑๓                                                        รองประธานอนุกรรมการ

๖.         ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)  อนุกรรมการ                  

๗.        ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)  อนุกรรมการ

๘.         ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 

            สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)                                           อนุกรรมการ  

๙.         ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)อนุกรรมการ 

๑๐.       ผู้อำนวยการส่วน ส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี     อนุกรรมการ

๑๑.       หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน                                          อนุกรรมการ

๑๒.       หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว                                           อนุกรรมการ

๑๓.       หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง                                         อนุกรรมการ

๑๔.       หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ                                                  อนุกรรมการ

๑๕.       หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น                                                 อนุกรรมการ      

๑๖.       ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

            สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)                                            อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๗.      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)       อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                                               

 

……………………………

 

 
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ขอบคุณการปฏิบัติงาน
ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิอนุรักษป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
สารจากประธาน article
ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
คณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม article
คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ และประเมินผล article
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช article
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า article
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร article
คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ