ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม


รับมอบเงินบริจาค

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)จาก พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์ ประธานกรรมการบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ต่อไป ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา

ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาถนนหมายเลข ๓๒๕๙

 เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก วลิต โรจนภักดี กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปิดการจราจร ถนนหมายเลข ๓๒๕๙โดยมี อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา,ผู้แทนกรมป่าไม้, ผู้แทนกรมทางหลวง, ,ผู้แทน กองพลทหารราบที่ ๑๑ ,ผู้แทนสำนักงานพัฒนาภาค ๑, ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๑๓, ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา), หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ,พลตรี วีรชัย อินทุโศภน เลขานุการคณะทำงาน และนายอนุชา กระจายศรี ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปิดการจราจรถนนหมาย ๓๒๕๙ บริเวณตัดผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสัตว์ป่า ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ และพิจารณาเสนอแนวทางถนนอ้อมผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไนทดแทน ในที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และมติที่ประชุมอนุมัติให้คณะทำงานเดินทางไปสำรวจพื้นที่เส้นทางโดยรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ต่อไป

การมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๘

 เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และ อนุกรรมการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร - ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ต.ห้วยทัญมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด,ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒, ผู้บัญชาการกำลังบูรพา,ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๑๓, ผู้แทนหน่วยอาทิ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา), สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี, ผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ หลังจากรับฟังการบรรยายสรุป ประธานฯ และคณะ เดินทางไปยังบริเวณพื้นที่มอบทุน ก่อนเริ่มพิธีได้มอบถังบรรจุน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร และหนังสือให้กับผู้แทนหน่วย ๗ หน่วย พร้อมมอบเครื่องกีฬาและหนังสือให้กับโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา จากนั้นเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร - ธิดา จำนวน ๓๗๘ ทุน โดยแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษา ๑๘๒ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษา/ ปวช. ๑๙๖ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๕๒๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้แทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ มอบของที่ระลึกให้ประธาน ประธานได้มอบข้าวสารและนมกล่องให้ผู้แทนนักเรียน พร้อมได้ให้โอวาท ,ทักทายนักเรียน,ผู้ปกครอง เยี่ยมชมการใช้อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) จาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนได้ที่รับทุน จากนั้นได้เดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ได้ปลูกต้นไม้เป็นไว้ที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ

การประชุมสามัญคณะกรรมการประจำปี ๒๕๕๗

 เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานประชุมสามัญคณะกรรมการประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิฯ, คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ ,คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ, และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด อาทิ พลเอก พัฑฒะนะ พุธานานนท์, นายสถิตย์ สวินทร,พลเอก อุดมเดช สีตบุตร,พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล, พลเอกธีรชัย นาควานิช, พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท, พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน... ณ อยุธยา ,พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ,นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ ผู้แทน กสทช., นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้มอบเงินสินไหมทดแทนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด จำนวน ๔ ราย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๒ ราย ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และเสียชีวิตจากโรคร้าย ๒ ราย ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท มอบของที่ระลึกให้กับผู้เขียนบทความลงพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ(๘๐ พรรษา มหาราชินี) จำนวน ๕ ราย สรุปมติที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการมูลนิธิฯ ชุดเดิมที่ออกตามวาระ จำนวน ๒๑ คน จาก ๒๔ คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และได้แต่งตั้งกรรมการมูลนิธิฯ เพิ่มเติมอีก จำนวน ๒ คน คือ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นกรรมการมูลนิธิฯ จากนั้น ได้อนุมัติงบประมาณทุกโครงการที่หน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เสนอมา อาทิ งบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี ๒๕๕๘ รวม ๗ หน่วย จำนวน ๑๔ โครงการ, เงินทุนการศึกษา ๓๗๘ ทุน, เงินประกันชีวิตกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ๗๖๑ ราย เป็นต้น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

รับมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และ อนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซล่าเซล) ขนาด ๑๐.๒๓ กิโลวัตต์ มูลค่า ๗๖๗,๓๕๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากนายเสษฐา วัยวุฒิภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ไว้ใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ภายในอาคารสำนักงานมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน อย่างยั่งยืนในอนาคต ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา

รับมอบผ้าห่มและเงินบริจาค

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และ อนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบผ้าห่ม จำนวน ๑๐,๐๐๐ ผืน มูลค่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากนายยง สุขสุดประเสริฐ ประธานกรรมการหอการค้าไทย - จีน ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนชาวเนปาล ผู้ได้รับความเดือดร้อน จากภัยพิบัติแผ่นไหว และนายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานกรรมการ บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

อวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558

 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ, คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ, คณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ ,คณะบุคคลต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เข้าอวยพรพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ ลานเอนกประสงค์อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา

มอบผ่้าห่มกันหนาวให้ประชาชนภาคเหนือ

 เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบหมายให้พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด , พลเอก อนันต์ กาญจนปาน ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ,พลโท วุทธิไกร ผาลิโน รองประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้มีฐานะยากจน ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 

รับมอบเงินบริจาค

 เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการ มูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจากนายรังสรรค์ เฉลิมไกรวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรยัลสกาย จำกัด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ คน ป่า และสัตว์ป่า อยู่ร่วมกันได้แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่อย่างมีความสุขและเป็นไปอย่างยั่งยืน ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

รับมอบผ้าห่มกันหนาว

 เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕ค๗ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการ มูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจาก นายยง สุขสุดประเสริฐ ประธานหอการค้าไทย – จีน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ผืน มูลค่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ,เจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจ ที่ปกป้องอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดน ตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้มีฐานะยากจนที่ประสบภัยหนาว ต่อไป ณ ลานเอนกประสงค์อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

หน้า 4/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]