ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม


ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสมานรัตนาราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ที่ปรึกษามูลนิธิฯ, กรรมการมูลนิธิฯ , อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ,หน่วยงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด และพี่น้องประชาชนร่วมพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

การจัดสรรเวลาเพื่อพงไพรarticle

หลายภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดกับสัตว์ป่าซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนกลางของสังคมที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยได้ร่วมมือกันในการลดผลกระทบ เพื่อให้เกิดสันติสุขในป่าอ่างฤาไน ...

ภัยเงียบคุกคามสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนarticle

สัตว์ป่าประสบกับการคุกคามทางอ้อมที่มนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจ ปัจจัยใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการคุกคามที่เกิดจากการรุกคืบของขยะในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า...

"ดินดี เพราะป่าปก"article

พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงต้องการให้ป่าเป็นป่า ทำให้เกิดแนวคิดผนวกพื้นที่ป่ารอบแนวเขตที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ทั้ง ๕ จังหวัด

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนarticle

ความเป็นมาในอดีต พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าตะวันออก หรือกลุ่มป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน...

ฆาตกรรมช้างป่า อ่างฤาไนarticle

ช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศ คนไทยนับถือช้างเป็นสัตว์มีคุณ ที่ช่วยในการรักษาบ้านเมืองไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง

รับมอบเงินบริจาค

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับบริจาคจาก ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา นำโดย พลเอก ชาตรี ช่างเรียน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทราจำนวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท พร้อมเสื้อยืดคอปกสีฟ้าตราสัญญาลักษณ์มูลนิธิฯ จำนวน ๓๐๐ ตัว คิดเป็นมูลค่า ๖๐,๐๐๐.- บาท เพื่อมอบให้มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ไว้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ต่อไป ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา

รับบริจาคผ้าห่มกันหนาวจากผู้มีจิตศรัทธา

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมกรรมการ,ที่ปรึกษา และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับบริจาคผ้าห่มกันหนาว จาก พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน คิดเป็นมูลค่า ๑๘๕,๐๐๐ บาท ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนด้านตะวันออก ตลอดจนแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากจน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวต่อไป ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ให้กับหน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการ,ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ เดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ กองกำลังบูรพา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,พลโท วลิต โรจนภักดี แม่ทัพน้อยที่ ๑,พลตรี เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ รองแม่ทัพภาคที่ ๑, พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์, นายอยู่ เสนาธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
ประธานฯ และคณะรับฟังการบรรยายสรุปจ
าก กองกำลังบูรพา,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) จากนั้น เดินทางไปบริเวณพิธี มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับญาติผู้เสียชีวิต จากการถูกช้างป่าทำร้าย จำนวน ๒ ราย มอบของขวัญให้กับผู้แทนหน่วย จำนวน ๑๔ หน่วย รวมทั้งสิ้น ๑,๓๕๔ คน พร้อมกล่าวให้โอวาทและอวยพรปีใหม่ เมื่อเสร็จพิธี ประธานฯ พร้อมคณะได้พบปะทักทายกำลังพลทุกหน่วยที่ร่วมพิธี และชมนิทรรศการจากหน่วยต่าง ๆ ที่จัดแสดง เมื่อถึงเวลาประธานและคณะได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

ประชุมเตรียมการมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗เวลา ๑๑.๐๐นาฬิกา พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วย พลเอก อนันต์ กาญจนปาน ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ เดินทางไปประชุมหน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อหารือในการเตรียมการมอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์, พันเอก ปรมินทร์ ทวีสุข ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๑๓, นายอนุชา กระจายศรี ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา), นายปฏิยุทธ์ บูรพัฒน์ ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี), ผู้แทนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ภายหลังการประชุม เลขานุการมูลนิธิฯ ได้มอบไดอารี่และปฏิทินของมูลนิธิฯ ให้กับหน่วยที่เข้าประชุมทุกหน่วย จากนั้นได้ตรวจพื้นที่ในการมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ และการจัดนิทรรศการของหน่วยต่าง ๆ

 

หน้า 9/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]