ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนarticle

ความเป็นมาในอดีต พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าตะวันออก หรือกลุ่มป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน...

ฆาตกรรมช้างป่า อ่างฤาไนarticle

ช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศ คนไทยนับถือช้างเป็นสัตว์มีคุณ ที่ช่วยในการรักษาบ้านเมืองไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง

รับมอบเงินบริจาค

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับบริจาคจาก ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา นำโดย พลเอก ชาตรี ช่างเรียน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทราจำนวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท พร้อมเสื้อยืดคอปกสีฟ้าตราสัญญาลักษณ์มูลนิธิฯ จำนวน ๓๐๐ ตัว คิดเป็นมูลค่า ๖๐,๐๐๐.- บาท เพื่อมอบให้มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ไว้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ต่อไป ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา

รับบริจาคผ้าห่มกันหนาวจากผู้มีจิตศรัทธา

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมกรรมการ,ที่ปรึกษา และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับบริจาคผ้าห่มกันหนาว จาก พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน คิดเป็นมูลค่า ๑๘๕,๐๐๐ บาท ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนด้านตะวันออก ตลอดจนแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากจน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวต่อไป ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ให้กับหน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการ,ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ เดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ กองกำลังบูรพา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช,พลโท วลิต โรจนภักดี แม่ทัพน้อยที่ ๑,พลตรี เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ รองแม่ทัพภาคที่ ๑, พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์, นายอยู่ เสนาธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
ประธานฯ และคณะรับฟังการบรรยายสรุปจ
าก กองกำลังบูรพา,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) จากนั้น เดินทางไปบริเวณพิธี มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับญาติผู้เสียชีวิต จากการถูกช้างป่าทำร้าย จำนวน ๒ ราย มอบของขวัญให้กับผู้แทนหน่วย จำนวน ๑๔ หน่วย รวมทั้งสิ้น ๑,๓๕๔ คน พร้อมกล่าวให้โอวาทและอวยพรปีใหม่ เมื่อเสร็จพิธี ประธานฯ พร้อมคณะได้พบปะทักทายกำลังพลทุกหน่วยที่ร่วมพิธี และชมนิทรรศการจากหน่วยต่าง ๆ ที่จัดแสดง เมื่อถึงเวลาประธานและคณะได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

ประชุมเตรียมการมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗เวลา ๑๑.๐๐นาฬิกา พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วย พลเอก อนันต์ กาญจนปาน ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ เดินทางไปประชุมหน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อหารือในการเตรียมการมอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์, พันเอก ปรมินทร์ ทวีสุข ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๑๓, นายอนุชา กระจายศรี ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา), นายปฏิยุทธ์ บูรพัฒน์ ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี), ผู้แทนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ภายหลังการประชุม เลขานุการมูลนิธิฯ ได้มอบไดอารี่และปฏิทินของมูลนิธิฯ ให้กับหน่วยที่เข้าประชุมทุกหน่วย จากนั้นได้ตรวจพื้นที่ในการมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ และการจัดนิทรรศการของหน่วยต่าง ๆ

 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าarticle

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ,คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เข้าอวยพร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ณ อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา๐๗.๐๐นาฬิกา

รับมอบผ้าห่มกันหนาว

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ, อนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๒,๐๐๐ ผืน มูลค่า ๓๒๐,๐๐๐.- บาท จาก นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ผู้แทน บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก ผู้ดูแลทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนด้านตะวันออก ที่เสียสละความสุข เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากจน ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยหนาว ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐นาฬิกา

ถวายราชสดุดี ๕ ธันวา มหาราช

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด นำคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ , อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มูลนิธิฯ และที่ปรึกษามูลนิธิฯ ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ, ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ ลานเอนกประสงค์อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด กรุงเทพมหานคร จากนั้น ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้เดินทางไปลงนามถวายพระพร ซึ่งทางสำนักพระราชวังจัดไว้ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมลงนาม ภายในพระบรมมหาราชวัง

หน้า 10/14
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
[Go to top]