ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม


ถวายราชสดุดี ๑๒ สิงหา มหาราิชินี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานนำคณะกรรมการ, ที่ปรึกษา,อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ลานเอนกประสงค์ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ความสำคัญเชิงภูมิศาสตร์ป่าตะวันออกต่อสัตว์ป่าarticle

ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออกประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ และอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ...

เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเงิน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นำคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และพนักงานสำนักงาน กสทช.เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สำหรับพระราชทานให้แก่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และในโอกาสนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเงินดังกล่าว เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ต่อไป

ปลูกป่าเฉลิมพระเกยรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี

        พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด และคณะ เป็นประธานพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ในโครงการ “ฟื้นฟูต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ณ พื้นที่เขาระบมปร้าน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ, ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ อาทิ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก, พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เสนาธิการทหารบก , ที่ปรึกษา, อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานเอนกประสงค์อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

การประชุมวิสามัญคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานประชุมวิสามัญคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิฯ , คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ, คณะอนุกรมการฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐ นาฬิกา ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับญาติผู้เสียชีวิต จำนวน ๑ ราย คือ นาย พยอม ธรรมเสถียร พนักงานราชการปฏิบัติงานประจำหน่วยพิทักษ์ป่าคลองน้ำแห้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เสียชีวิตเนื่องจากถูกหมีควายทำร้าย ขณะลาดตระเวนสำรวจร่องรอยช้างป่า บริเวณป่าหมู่ที่๕ ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิฌชกูฎ จังหวัดจันทบุรี เมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ่ายค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัทเมืองประกันชีวิต สรุปผลการประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ไปดำเนินการ ได้แก่ กองทัพภาคที่ ๑ รับผิดชอบ 

 

ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก พัฑฒะนะ พุธานานนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด โดยมี กรรมการมูลนิธิฯ อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ อาทิ นายสถิตย์ สวินทร, พลเอก อภิชัย ทรงศิลป์ กรรมการมูลนิธิฯ ,พลเอก สุรัตน์  วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิฯ, พลเอก สภาษิต วรศาสตร์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล,  พลโท อนันต์ กาญจนปาน ผู้ช่วยเลขานุการ, พลตรี ณัฐ อินทรเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนกรมอุทยานฯ ,ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา), กองทัพภาคที่ ๑, กองกำลังบูรพา,หน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และกรมทหารพรานที่ ๑๓ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด      

รับมอบเงินบริจาค

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ,อนุกรรมการ,ที่ปรึกษามูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจากผู้ มีจิตศรัทธา จำนวน ๒ ราย ได้แก่ คุณอาณัติ อำนวยพล และครอบครัว จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) และคุณเจริญชัย หวังอารยธรรม ประธานบริษัท เดนเวอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ทีวี จำกัด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

 

รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 

 

 

 

 

 

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด รับมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค จากคณะบุคคล, บริษัท, ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา รวม ๒๗ ราย อาทิ คุณจรูญ จันทร์จำรัสแสง ในนามบริษัท เบญจมาศ จำกัด ๕๐๐,๐๐๐ บาท , คุณปัฐวาท สุขศรีวงศ์ ๒๕๐,๐๐๐ บาท, มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ๓๐๐,๐๐๐ บาท และ พลตำรวจโท จักรทิพย์   ชัยจินดา ๒๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้น ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบสิ่งของบริจาคให้แก่ แม่ทัพภาคที่ ๑ และผู้แทนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย ต่อไป ณ ลานเอนกประสงค์มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อ
วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา๐๙.๐๐ นาฬิกา

รับมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาว

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ,อนุกรรมการ,ที่ปรึกษามูลนิธิฯ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๒,๐๐๐ ผืน มูลค่า ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จากคุณ วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานกรรมการบริหารบริษัทศรีนานาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด ผู้มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ผู้ดูแลทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนด้านตะวันออก ที่เสียสละความสุข เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากจน โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ

หน้า 12/14
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
[Go to top]