ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม


มหันตภัยกระทิงฤาในทำร้ายคนarticle

"ใช้ ฮ. ล่ากระทิงเปลี่ยว หลังทำร้ายชาวบ้านบาดเจ็บ" ไทยรัฐ ออนไลน์ ๑๐ ธ.ค. ๕๐ จากข้อความพาดหัวข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน ในช่วงหลังวันหยุดยาววันรัฐธรรมนูญระหว่าง ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

รับมอบเงินบริจาค ๒ ล้านบาท

                                   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ,อนุกรรมการ,ที่ปรึกษา รับมอบเงินบริจาค จาก พลเอก พัฑฒะนะ พุธานานนท์ ผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในโอกาสต่อไป  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑๐๐ นาฬิกา

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด โดยมีคณะกรรมการ, อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ,ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด อาทิ พลเอก อนุพงษ์เผ่าจิน, พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท, พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พลเอก คณิต สาพิทักษ์, พลโท อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ ๑ นายปัฐวาม สุขศรีวงศ์ นายดำรง พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา   ๐๙.๓๐  น.    

หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจarticle

คณะผู้แทนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เดินทางเยี่ยมอาการบาดเจ็บของราษฎรที่ถูกกระทิงทำร้าย ณ โรงพยาบาลอำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

สัตว์ป่าหายากบางชนิดที่พบในป่าตะวันออกarticle

จากการสำรวจ พบสัตว์ป่าที่หายากในพื้นที่ป่าตะวันออก ซึ่งประกาศให้เป็น "สัตว์ป่าคุ้มครอง" ตามพระราชบัญญํติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ...

สมานฉันท์การอยู่ร่วมกันฅนกับสัตว์ป่าarticle
ถวายราชสดุดี ๑๒ สิงหา มหาราชินี

                                 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานนำคณะกรรมการ, ที่ปรึกษา,อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด กล่าวถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลทรงพระเจริญพระชมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ ลานเอนกประสงค์ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด จากนั้น เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สิริแห่งแผ่นดิน ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้นำโครงการเฉลิมพระเกียรติหลัก ๕ โครงการที่จะดำเนินการในปี ๒๕๕๕ มาแสดงได้แก่ ๑.โครงการขุดคูกั้นช้าง เพื่อป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่ ๒. โครงการปลูกป่าให้ทั่วพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ๓. โครงการขุดสระน้ำตื้นกระจายทั่วพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำและอาหารของสัตว์ป่า ๔. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗๐๐ นาฬิกา

นกประจำชาติไทยarticle

แนะนำนกหายาก ในป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) ไก่ฟ้าพญาลอ นกประจำชาติไทย

 

ตรวจเยี่ยมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในบริเวณพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ หน่วยจัดการต้นน้ำภูไท เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายอนุชา กระจายศรี ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) พร้อมข้าราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการขุดสระน้ำตื้นแล้ว คณะได้เดินทางไปตรวจพื้นที่ขุดสระน้ำตื้น จากนั้นได้เดินทางไปดูพื้นที่เพาะชำกล้าไม้ ณ ฐานปฏิบัติการรักษาป่า (ฉช.๑) เขากา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายเดชา นิลวิเชียร หัวหน้าฐานปฏิบัติการฯ พร้อมเจ้าห้นาที่และประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการเพาะชำกล้าไม้ หลังจากนั้นร่วมถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่และประชาชน ต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๒ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ โดยมี นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาและการดำเนินงานเกี่ยวกับดินและน้ำ จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดชลุบรี ซึ่งเป็นหน่วยดูแลในพื้นที่ป่าสงวนที่มีเขตติดต่อกับเขตป่าอนุรักษ์ โดยมี นายสมคิด แก้วไทรหงวน ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รับฟังการบรรยายสรุป ความเป็นมา อำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน เมื่อถึงเวลาคณะได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

Headline
หน้า 13/14
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
[Go to top]