ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม


ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 เมื่อวันที่ ๖ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบหมายให้ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการจัดการช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ณ สวนพฤกษศาตร์ ๑๐๐ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และข้าราชการในพื้นที่ให้ต้อนการรับ รับฟังบรรยายสรุป จากนั้นได้เดินทางไปพื้นที่ บริเวณเขาตะกรุบ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

 เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลแก่ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ หอประชุมกองทัพเรือ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในหลายๆด้าน อาทิ... สนับสนุนกำลังทหารในการอนุรักษ์คุ้มครองพื้นที่ มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด  

ประชุมวารสารมณีบูรพา

 พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุมวารสารมณีบูรพา ฉบับที่ ๔๑ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ และการจัดทำปฏิทิน สมุดบันทึก และไดอารี่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สำนักงานฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ณ สำนักงานเลขานุการมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน

 เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน คิดเป็นมูลค่า ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท จากนายชวลิต โลจนะโกสินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอส.เอส. ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ไว้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ต่อไป จากนั้น ได้ส่งมอบรถยนต์ดังกล่าวให้ พลตรี ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์/ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

รับมอบผืนผ้าใบ

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบผืนผ้าใบขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร จาก นายพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒,๕๐๐ ผืน คิดเป็นมูลค่า ๒ ล้านบาท ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ไว้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ต่อไป ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ร่วมพิธีวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบหมายให้ พลเอก สุรัตน์ วรรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เดินทางไปร่วมพิธีวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดย กรมป่าไม้ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด “ รวมพลัง พลิกฟื้นผืนป่า ป่าไม้มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด บ้านท่ามะนาว ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นเลขานุการมูลนิธิฯ ได้ร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

รับมอบเงินบริจาค

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)จาก พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์ ประธานกรรมการบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ต่อไป ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา

ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาถนนหมายเลข ๓๒๕๙

 เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก วลิต โรจนภักดี กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปิดการจราจร ถนนหมายเลข ๓๒๕๙โดยมี อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา,ผู้แทนกรมป่าไม้, ผู้แทนกรมทางหลวง, ,ผู้แทน กองพลทหารราบที่ ๑๑ ,ผู้แทนสำนักงานพัฒนาภาค ๑, ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๑๓, ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา), หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ,พลตรี วีรชัย อินทุโศภน เลขานุการคณะทำงาน และนายอนุชา กระจายศรี ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปิดการจราจรถนนหมาย ๓๒๕๙ บริเวณตัดผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสัตว์ป่า ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ และพิจารณาเสนอแนวทางถนนอ้อมผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไนทดแทน ในที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และมติที่ประชุมอนุมัติให้คณะทำงานเดินทางไปสำรวจพื้นที่เส้นทางโดยรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ต่อไป

การมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๘

 เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และ อนุกรรมการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร - ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ต.ห้วยทัญมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด,ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒, ผู้บัญชาการกำลังบูรพา,ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๑๓, ผู้แทนหน่วยอาทิ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา), สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี, ผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ หลังจากรับฟังการบรรยายสรุป ประธานฯ และคณะ เดินทางไปยังบริเวณพื้นที่มอบทุน ก่อนเริ่มพิธีได้มอบถังบรรจุน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร และหนังสือให้กับผู้แทนหน่วย ๗ หน่วย พร้อมมอบเครื่องกีฬาและหนังสือให้กับโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา จากนั้นเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร - ธิดา จำนวน ๓๗๘ ทุน โดยแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษา ๑๘๒ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษา/ ปวช. ๑๙๖ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๕๒๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้แทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ มอบของที่ระลึกให้ประธาน ประธานได้มอบข้าวสารและนมกล่องให้ผู้แทนนักเรียน พร้อมได้ให้โอวาท ,ทักทายนักเรียน,ผู้ปกครอง เยี่ยมชมการใช้อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) จาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนได้ที่รับทุน จากนั้นได้เดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ได้ปลูกต้นไม้เป็นไว้ที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ

การประชุมสามัญคณะกรรมการประจำปี ๒๕๕๗

 เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานประชุมสามัญคณะกรรมการประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิฯ, คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ ,คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ, และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด อาทิ พลเอก พัฑฒะนะ พุธานานนท์, นายสถิตย์ สวินทร,พลเอก อุดมเดช สีตบุตร,พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล, พลเอกธีรชัย นาควานิช, พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท, พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน... ณ อยุธยา ,พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ,นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ ผู้แทน กสทช., นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้มอบเงินสินไหมทดแทนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด จำนวน ๔ ราย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๒ ราย ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และเสียชีวิตจากโรคร้าย ๒ ราย ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท มอบของที่ระลึกให้กับผู้เขียนบทความลงพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ(๘๐ พรรษา มหาราชินี) จำนวน ๕ ราย สรุปมติที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการมูลนิธิฯ ชุดเดิมที่ออกตามวาระ จำนวน ๒๑ คน จาก ๒๔ คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และได้แต่งตั้งกรรมการมูลนิธิฯ เพิ่มเติมอีก จำนวน ๒ คน คือ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นกรรมการมูลนิธิฯ จากนั้น ได้อนุมัติงบประมาณทุกโครงการที่หน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เสนอมา อาทิ งบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี ๒๕๕๘ รวม ๗ หน่วย จำนวน ๑๔ โครงการ, เงินทุนการศึกษา ๓๗๘ ทุน, เงินประกันชีวิตกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ๗๖๑ ราย เป็นต้น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

หน้า 4/14
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
[Go to top]