ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม


รับมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และ อนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซล่าเซล) ขนาด ๑๐.๒๓ กิโลวัตต์ มูลค่า ๗๖๗,๓๕๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากนายเสษฐา วัยวุฒิภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ไว้ใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ภายในอาคารสำนักงานมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน อย่างยั่งยืนในอนาคต ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา

รับมอบผ้าห่มและเงินบริจาค

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และ อนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบผ้าห่ม จำนวน ๑๐,๐๐๐ ผืน มูลค่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากนายยง สุขสุดประเสริฐ ประธานกรรมการหอการค้าไทย - จีน ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนชาวเนปาล ผู้ได้รับความเดือดร้อน จากภัยพิบัติแผ่นไหว และนายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานกรรมการ บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

อวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558

 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ, คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ, คณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ ,คณะบุคคลต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เข้าอวยพรพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ ลานเอนกประสงค์อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา

มอบผ่้าห่มกันหนาวให้ประชาชนภาคเหนือ

 เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบหมายให้พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด , พลเอก อนันต์ กาญจนปาน ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ,พลโท วุทธิไกร ผาลิโน รองประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้มีฐานะยากจน ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 

รับมอบเงินบริจาค

 เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการ มูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจากนายรังสรรค์ เฉลิมไกรวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรยัลสกาย จำกัด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ คน ป่า และสัตว์ป่า อยู่ร่วมกันได้แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่อย่างมีความสุขและเป็นไปอย่างยั่งยืน ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

รับมอบผ้าห่มกันหนาว

 เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕ค๗ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการ มูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจาก นายยง สุขสุดประเสริฐ ประธานหอการค้าไทย – จีน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ผืน มูลค่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ,เจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจ ที่ปกป้องอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดน ตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้มีฐานะยากจนที่ประสบภัยหนาว ต่อไป ณ ลานเอนกประสงค์อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ถวายราชสดุดี ๕ ธันวามหาราช

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ, ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ,อนุกรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ลานเอนกประสงค์ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ต่อมาได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนายมานพ กาละสุข ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ที่ถูกคนร้ายลอบยิงในขณะลาดตระเวนในพื้นที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ลานเอนกประสงค์อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ร่วมกิจกรรมประชุมเสวนา

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖๐๐ นาฬิกา มูลนิธิฟรีแลนด์ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาด้านสัตว์ป่า “ปรับปรุงกฎหมาย ยุติอาชญากรรมสัตว์ป่า” ครั้งที่ ๒ โดยเรียนเชิญ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในฐานะคณะกรรมการสัตว์ป่าแห่งชาติชุดใหม่ ที่จะมีบทบาทต่อการทำงานตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ประชุมร่วมกับ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักอนุรักษ์สัตว์ป่าด้านต่าง ๆ ก่อนเข้าการประชุม เลขานุการมูลนิธิฯ ได้แนะนำบทบาท และการดำเนินงานตลอดระยะเวลา ๙ ปีที่ผ่าน ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ให้ที่ประชุมรับทราบ 

รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

 เมื่อวันพุธที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน คิดมูลค่าเป็นเงินจำนวน ๓,๒๑๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากคุณชวลิต โลจนะโอสินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้นได้ส่งมอบให้ พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์/ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป ณ หน้าอาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ร่วมงานเปิดตัวหนังสือชุด Hot Guys, Hot Mind หล่อนี้....ที่หัวใจ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ ภัทรพล มณีอ่อน ประธานอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือชุด Hot Guys, Hot Mind หล่อนี้....ที่หัวใจ ในเนื้อหาสาระของหนังสือดังกล่าวได้บอกถึงเรื่องราวการปฏิบัติงานที่เสียสละของ นายสัตวแพทย์ พัทรพล มณีอ่อน ผ่านตัวละคร ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการรักษาและอนุรักษ์สัตว์ป่าให้กับประเทศไทย ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ห้างสรรพสินค้า ดิเอ็มโพเรียม ช็อบปิ้ง คอมเพล็กซ์ ชั้น ๖ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายหนังสือชุดดังกล่าวส่วนหนึ่ง ทางสำนักพิมพ์แจ่มใสจะมอบให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์ในการจัดหาอุปกรณ์เวชภัณฑ์รักษาสัตว์ป่าต่อไป

หน้า 5/14
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
[Go to top]