ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม


รับมอบเงินบริจาค สมาคมราชกรีฑาสโมสร

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ได้จัดการแข่งม้าการกุศลเป็นกรณีพิเศษ นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ปารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ ได้ให้เกียรติมอบโล่ขอบคุณเจ้าของคอกม้าที่ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ ณ สนามราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดูนังค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

รับมอบเงินบริจาค บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณ นุจรี เลิศพลทรัพย์ กรรมการบริหาร บริษัท เลิศพิพัฒน์วัฒนา จำกัด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ในการดูแลผืนป่าและการอนุทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา

มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ,คณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ และคณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ให้กับบุตร – ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 

รับมอบเงินบริจาค

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จากคุณไกรวรรณ์ นรารุจนีธนันต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีทีดี เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่นส์ จำกัด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนดูแลป่า รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งนับเป็นผืนป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้าย เพื่อเก็บไว้ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แก่ลูกหลานสืบต่อไปในอนาคต ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องโครงการขุดคูกั้นช้าง

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องโครงการขุดคูกั้นช้าง เพื่อให้ข้อมูลและปรึกษาหารือการดำเนินการขุดคูกั้นช้างในส่วนที่เหลือระยะทางประมาณ ๗๗ กิโลเมตร และชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการขุดคูกั้นช้างที่ผ่านมา โดยมี หน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วย กองทัพภาคที่ ๑, กองกำลังบูรพา, กองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์, กรมทหารพรานที่ ๑๓, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาชะเมา-เขาวง ร่วมประชุม สรุปผลการประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานขุดคูกั้นช้างที่ผ่านมา ในส่วนที่เหลือระยะทางอีกประมาณ ๗๗ กิโลเมตร ประธาน ให้หน่วยกลับไปประมาณการงบประมาณที่จะขุดคูกั้นช้าง ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร ที่จังหวัดชลบุรี และระยะทางอีก ๑๓.๕๐ กิโลเมตร ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการเร่งด่วน เพื่อจะนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณต่อไป ณ สำนักงานเลขานุการมูลนิธอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

การประชุมสามัญคณะกรรมการประจำปี ๒๕๕๖

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้จัดการประชุมสามัญคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ อาทิ หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล รองประธานกรรมการ, พลเอก พัฑฒะนะ พุธานานนท์ รองประธานกรรมการ, พลเอก อุดมเดช สีตบุตร กรรมการ, นายสถิตย์ สวินทร กรรมการ,พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิฯ, พลเอก อนันต์ กาญจนปาน ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ, พลโท วลิต โรจนภักดี กรรมการ เป็นต้น คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ , คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นาย สุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ ที่ปรึกษา กสทช., นาย นิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, พลโท ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๑ ,กองกำลังบูรพา, กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด, กรมทหารพรานที่ ๑๓ และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) 

ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้กับราษฎรที่ถูกช้างป่าทำร้าย จำนวน ๒ ราย เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คือ นาย นิพนธ์ อารี อายุ ๔๕ ปี เป็นราษฎร ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ถูกช้างป่าทำร้ายได้รับบาดเจ็บ ขณะออกไปไล่ต้อนช้างป่าที่ลงมากินอ้อยในไร่อ้อยของตนเอง เหตุเกิดวันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๖ เวลา ๑๙.๒๐ น. ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท และ นาย ชัชวาล ละมั่ง อายุ ๔๔ ปี เป็นราษฎร ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิต ขณะออกไปไล่ช้างป่าในไร่มันสำปะหลังของตนเอง เหตุเกิดวันที่ ๒ ก.พ.๕๗ เวลา ๐๕.๐๐ น. ได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท โดยคุณ จุฑารัตน์ ละมั่ง ภรรยา เป็นผู้รับ จากนั้นเข้าวาระการประชุมสามัญคณะกรรมการ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
๑. การรายงานผลการดำเนินงานของ
มูลนิธิฯ ในรอบปีที่ผ่าน
๒. การรายงานโครงการเฉลิมพระเก
ียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ คือ
- โครงการขุดคูกั้นช้าง เพื่อป้องกันช้างป่าออกนอกพ
ื้นที่
- โครงการปลูกป่าให้ทั่วพื้นท
ี่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด 
- โครงการขุดสระน้ำตื้น เพื่อเป็นแหล่งน้ำและอาหารข
องสัตว์ป่า
- โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตราษฎร เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
๓. การรายงานโครงการสนับสนุนยุ
ทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ประจำปี ๒๕๕๖ 
๔. การรายงานงบการเงินมูลนิธิฯ
๕. การเสนอโครงการสนับสนุนยุทธ
ศาสตร์ของมูลนิธิฯ ประจำปี ๒๕๕๗
๖. การเสนอทุนการศึกษาให้กับบุ
ตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗
๗. การทำประกันชีวิตกลุ่มให้กั
บเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗
ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ ได้ฝากให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในพื้นที่ป่ารอ
ยต่อ ช่วยกันดูแลปกป้องผืนป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ไว้ให้ได้ โดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่ป่ารอยต่อ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จะทำอย่างไรให้ลดน้อยลงหรือหมดไป และช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ ทำให้เกิดความเสียหายทางการเกษตร, ทรัพย์สินราษฎร และการสูญเสียชีวิตทั้งคนและช้าง ช่วยกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดขึ้นในอนาคตอีก

มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มให้กับญาติผู้เสียชีวิต

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานมอบเงินประกันชีวิตกลุ่มให้กับญาติผู้เสียชีวิต จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายวิชัย สุนากร เจ้าหน้าที่ประจำฐานปฎิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ จบ.๔ จ.จันทบุรี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และนายศิลป์ชัย สามัญ เจ้าหน้าที่ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา เสียชีวิตด้วยโรคตับแข็ง   บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีคณะกรรมการ, อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ,
ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด  เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา   ๐๙.๓๐  น.  

“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา”
การช่วยเหลือช้างป่าarticle

 ภารกิจของสัตวแพทย์สัตว์ป่า (wildlife vet.) ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

รับมอบรถยนต์

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานรับมอบรถยนต์โตโยต้า ไฮลักซ์วีโก้ ดับเบิลแคป จำนวน ๑ คัน จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) โดยคุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี โดยมีคณะกรรมการ, อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ,ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด จากนั้นได้ส่งมอบต่อให้กับนายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน ประธานอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือสัตว์ป่าในป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด และพื้นที่ป่าทั่วประเทศต่อไป เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา   ๐๙.๓๐  น.    

หน้า 6/14
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
[Go to top]