ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม


ปฏิทินปี ๒๕๕๕
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี

 

  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ( เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ นาฬิกา )   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ   ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะ เป็นประธานพิธี “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี” ในโครงการ “ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลอง ณ หน่วยจัดการต้นน้ำภูไท เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ (เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) เป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี โครงการ “ พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี ” ณ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (บ้านเขาขาดเดิม) ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕* ให้กับบุตรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา พลเอิก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) พร้อมด้วยคณะกรรมการ, อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๕ ให้กับบุตร - ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ โรงเรียนสิริวัณวรี ๓ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม ๓๔๔ ทุน แยกเป็นชั้นประถมศึกษาทุนละ ๓,๐๐๐ ชั้นมัธยมศึกษาทุนละ ๔,๐๐๐ ก่อนพิธีมอบทุน ท่านประธานฯ ได้มอบเงินสินไหมทดแทน ๑๐๐,๐๐๐ ให้ยาทเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ ต่อจากนั้นมอบเครื่องกีฬาให้โรงเรียนสิริวัณวรี ๓ และ ถังน้ำดื่มขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร ให้กับ กรมทหารพรานที่ ๑๓ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๔ ให้กับบุตรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๔ ให้กับบุตรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ให้การต้อนรับอาทิ  แม่ทัพภาคที่ ๑, ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์/ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา, ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔  

ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสนับสนุนมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่๒๐ มี.ค. ๕๔ ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัด พลโท สุพล ไชยพิณ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา นำเงินจำนวน๔๐๐,๐๐๐บาทม(สี่แสนบาท) มาบริจาคให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัดเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯโดยมีพลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัด เป็นประธานรับมอบ

พิธีตรวจเยี่ยม, มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๙   มกราคม ๒๕๕๔   (เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานพิธีตรวจเยี่ยม, มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔ ให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ตำบลขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, แม่ทัพภาคที่ ๑ , ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ , ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) ,หน่วยงานราชการ, กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน ให้การต้อนรับ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ, ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ, ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ที่ปรึกษา, คณะกรรมการมูลนิธิฯ , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่า รอยต่อ ๕ จังหวัด ร่วมพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ ลานเอนกประสงค์ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มให้กับเจ้าหน้าที่

 

 เมื่อวันพุธที่๙ มีนาคม๒๕๕๔พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัดได้มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มให้กับ นายธงชัย สุนาวงศ์ สามีของนางสาว ณัฐนันท์ ตรีวัฒนานนท์ พนักงานจ้างเหมา สังกัดฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า ที่ชบ.๑(คลองกุ่ม) ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด ที่โรงพยาบาลชลบุรี โดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจ่ายให้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ประวิตร   วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓   โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองประธานฯ, พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท กรรมการ, นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ,ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

หน้า 7/14
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
[Go to top]