ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด Facebook
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


Facebook


มอบทุนการศึกษาให้กับ บุตรข้าราชการและพนักงานชั้นผู้น้อย วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (เวลา ๑๑.๐๐) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะ  เดินทางเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ บุตรข้าราชการและพนักงานชั้นผู้น้อยที่ปฏิบัติงานในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๒๑๔ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๖๔๒,๐๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ณ หน่วยจัดการต้นน้ำภูไท ตำบลคลองตะเกราะ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
ประชุมสามัญคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๕๒

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๓  (เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา) พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานประชุมสามัญคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด  โดยมี คณะกรรมการ, อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  อาทิเช่น หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล  รองประธาน, พลเอก พัฑฒะนะ พุธานานนท์ รองประธาน  พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผุ้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, พลโท คณิต  สาพิทักษ์ แม่ทัพภาคที่ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
  ก่อนเข้าวาระการประชุม พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ประธานฯ  ได้มอบเงินสินไหมทดแทนการประกันชิวิตกลุ่ม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับ นางสาวอัญชลี แก้วแก่นคูณ (บุตร)  นายสาย  แก้วแกนคูณ เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ เสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัตเหตุจากการขับขี่ยรถจักรยานยนต์ เมื่อ
๒๓ พ.ย.๕๒
  ในที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งเลขานุการมูลนิธิฯ คนใหม่คือ พลเอก สุรัตน์  วรรักษ์และแต่งตั้ง พลตรี ณัฐ  อินทรเจริญ เป็นผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ อีกด้วย

ประธานฯ ประชุมหารือจัดทำละครเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา(๑๘ มิ.ย.๕๓)

 

        เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ (เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วย พลเอก รุ่งโรจน์ จำรัสโรมรัน ประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ ประชุมหารือกับตัวแทนบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดทำละครเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม“รักษ์ป่า น้อมนำ คำของแม่” (จากเค้าโครงชีวิตจริงของคนดีที่เสียสละและอนุรักษ์ป่า) โดยจะออกอากาศวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๒๒,๒๕ - ๐๐.๒๕ นาฬิกา
รับมอบเงินบริจาคจากนิตยสารสุดสัปดาห์ บริษัทอมรันทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ้ง จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓  (เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา) พลเอก จรินทร์  วงษ์ประกอบ  ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร  เป็นผู้แทนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด  รับมอบเงินบริจาคจากนิตยสารสุดสัปดาห์ บริษัทอมรันทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท และ นายอภิชาติ ชุมนานนท์ (อั้ม) อีกจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยอง

ตรวจเยี่ยม มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓

เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๕๒ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดและคณะ ได้เดินทางไปสักการะพุทธสถานเทวาพิทักษ์และศาล พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมกลวงชุมพรเขตอุดมศัดิ์ ปลูกต้นไม้ นับฟังบรรยายสรุปทหารนาวิกโยธินกับงานอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด รับฟังบรรยายจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และมอบของขวัญให้แก่หน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้แก่ กกล.บูรพา, กปช.จต., กรม.ทพ.๑๓, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๒, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างฤๅไน, เขาสอยดาว, เขาคิชกูฎ, เขาชะเมา-เขาวง,เขาสิบห้าชั้น, ศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ฉะเชิงเทรา

หน้า 2/5
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]