ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด Facebook
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


Facebook


ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสนับสนุนเงินสวัสดิการมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๒ ณ มูลนิธิฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนกิจการมูลนิธิฯ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จาก พลเอก ศานิต พรหมมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก โดย มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะบริหารศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ ๑๒ สิงหามหาราชินี

          คุณ นพดล ตัณศลาลักษ์  บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๔ ป้าย

สนับสนุนการเฝ้าระวังและจัดการสุขภาพสัตว์ป่า

          รายได้จาการจำหน่ายพื้นที่บูธในงานสุดสัปดาห์ Shop-ping Market ๖ ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเงิน ๒๑๕,๐๐๐ บาท ทางนิตสารสุดสัปดาห์มอบให้แก่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและจัดการสุขภาพสัตว์ป่า

ยาสูบสนับสนุนเงินเพื่อใช้ในการวางระบบติดต่อสื่อสาร

          เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๒ โรงงานยาสูบ ได้มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

เปิดการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้ราษฎร

                              เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๒ พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้เป็นตัวแทน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ไปเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้ราษฎร

หน้า 3/5
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]