ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด Facebook
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


Facebook


หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมอบเงินบริจาค

                              เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๒ ณ มูลนิธิฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

บริษัทไทยเบฟเวอเรจมอบเงินจัดสร้างสารคดี

                        เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๒ ณ มูลนิธิฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานมูลนิธิป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคจาก พลเอก พัฑฒะนะ พุธานานนท์ แห่ง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท)

ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสนับสนุนมูลนิธิฯ

                  เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๒ ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พลเอก ศานิต พรหมมาศ  ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก นำเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) มาบริจาคให้กับ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มาเป็นประธานรับมอบเงิน

เลขาธิการมูลนิธิป่า 5 จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบตอปลีกไม้แปรรูปกลางป่าอนุรักษ์article

เลขาธิการมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบผืนป่า ดูตอปลีกไม้มะค่าโมง ที่ถูกขบวนการมอดไม้ตัดแปรรูปกลางป่าอนุรักษ์

ภาพกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ชลบุรี 18 มิ.ย. 51article

กองทัพบกร่วมกับจังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการ "พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี" ด้วยการปลูกป่าชายเลน เทศบาลตำบลบางทราย ๑๘ ม.ย. ๕๑

หน้า 4/5
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]